دوره 1، شماره 1، زمستان 94

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی شیوع اختلال هاي رفتاري در دانش آموزان با آسیب هاي شنوایی پسر و دختر مدارس استثنایی دوره دبستان استان سیستان و بلوچستان

احمد شهرکی زاد، فرنگیس همایون مهر

1-15
2

بررسی چالشهای تربیت بدنی برای كاربرد فناوري اطلاعات در مدارس هوشمند ابتدائی

اشکان حسنی کریم آباد، فرزین داداشی، مریم شمس الدینی

16-26
3

نقش سیستم های واقعیت مجازی و بازی های ویدیویی در بهبود ناتوانی های دوران سالمندی

سحر کوهی حبیبی

27-40
4

مرگ عزیزان و آثار تخریبی آن بر کودکان

طاهره نسب پور مولائی

41-47
5

تشخیص و کلاس‌بندی رفتار انسان در سیستم‌های مراقبت هوشمند با استفاده از مدل مخفی مارکوف

عادله فرزد، راهبه نیارکی اصلی

48-57
6

تاثیر فلسفه برای کودکان به مثابه فرایند بر خوداگاهی کودکان(مطالعه موردی:دانش آموزان پایه ششم منطقه جلگه رخ)

رضاجهانی، احمد اکبری

58-66