دوره 3، شماره 2، تابستان 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

ظرفیت‌های تربیتی و هیجانی کتاب فارسی سال اول راهنمایی

مریم رضایی‌راد، پرستو رضایی

1-10
2

رفع چالش های آموزش و پرورش، توانمندسازی و ارتقا بهره وری معلمان (مطالعه موردی: مدارس ابتدایی شهرستان زاهدان)

فاطمه پاکدل، حسن شهرکی پور، محمد فرزانجو

11-18
3

رابطه بین عاطفه مثبت و منفی با خودکارآمدی در کودکان دارای اختلال شنوایی شهر تهران

سمانه باباپور

19-28
4

هنجاریابی ابزار سنجش شادی در ایران (مورد مطالعه، شهر اصفهان)

نور محمد یعقوبی، بدرالدین اورعی یزدانی، سید علیقلی روشن، احسان نامدار جویمی، همایون نوری، ریحانه پورحسن، مریم بنی اسدی، عادله دقتی، نجمه مهدی بیگی

29-50
5

نقش و جایگاه فناوری اطلاعات بر تعلیم و تربیت

مریم طالبیان

51-64
6

مطالعه ای پیرامون یادگیری موقعیتی

ایرج فیروز فر، عبداله عالی شیرمرد

65-72
7

پیش ­بینی انگیزش تحصیلی دانش­ آموزان دختر دبیرستانی براساس میزان باورهای غیر منطقی و سازش ­پذیری مادران

انسیه شریف ­پور

73-80
8

بررسی رابطه بین جو سازمانی با ارتقا انگیزش کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد رفسنجان

مریم آزادی

81-89
9

مقایسه تصمیم گیری مخاطره آمیز بین افراد مبتلا به ایدز، افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و همتایان سالم آن ها

شهلا عنافچه

90-97
10

بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه آزاد رفسنجان

مریم آزادی

98-108
11

بررسی اثربخشی بسته آموزشی امید درمانی مبتنی بر شناخت و معنویت بر افزایش امید و توانایی برنامه ریزی مادران دارای کودک مبتلا به سرطان

تینوش مشیری فر

109-124
12

مقایسه تحمل پریشانی، سبک های دفاعی، پایبندی مذهبی در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و کودکان عادی

زهره ناجیانی

125-135
13

تعیین رابطه سرمایه فکری و خلاقیت سازمانی در بین اعضاء هیئت علمی‌دانشگاه آزاد اسلامی‌ یزد سال 95 ـ 1394

محدثه فلاح تفتی، امر اله پارسا مهر، سمیه فلاح تفتی

136-145
14

تأثیر برنامه روانی آموزشی بر افزایش احساس خودکارآمدی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری

مهرناز پرویزیان

146-157
15

اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برکیفیت زندگی و هوش هیجانی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه ۲ شهر تهران

سهیلا جعفرپور، اسماعیل فیروزی

158-166
16

بررسی رابطه انواع اختلالات آموزشی با اختلالات یادگیری، دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان این مقطع در مدارس آموزش و پرورش ناحیه 1 بندرعباس

 مرتضی رحیمی، رضا ولایتی، عیسی سرودی، علمدار یوسفی

167-174