دوره 4، شماره 1، بهار 97

`

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

مقدمه­ ای بر نظریۀ اجتماعیِ رندال کالینز

 صیاد خردمند کاری، علیرضا اوحدی نیا

1-14 [purchase_link id=”5035″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بینامتنیت قرآن در آموزههای اخلاقی و تعلیمی اخلاق ناصری

 سید محمد امیری، شکوه فورجانی زاده

15-29 [purchase_link id=”5038″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

مهارت‌های چهارگانه یاددهی-یادگیری زبان انگلیسی (شنیداری، گفتاری، خواندن، نوشتن)

 نصرت اله نیک زاد

30-48 [purchase_link id=”5041″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بازتاب آيات قرآني و تلميح به پيامبران الهي در اشعار منوچهري دامغاني

 محمد انصاري، جهانگير صفري

49-58 [purchase_link id=”5043″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بررسی تأثیر نیما یوشیج بر ادبیات تعلیمی

 محمد امین احسانی اصطهباناتی

59-68 [purchase_link id=”5045″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بررسی مضامین مناجات در برجسته ترین متون منظوم فارسی

 فردین سیفی زاده اندبیلی، ملک محمّد فرّخزاد

69-83 [purchase_link id=”5047″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

دعا و نیایش در اندیشه عرفانی مولانا در مثنوی

سهیلا شاه کرمی

84-94 [purchase_link id=”5049″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بررسی موضوع زندگی و مرگ در اشعار احمد شاملو

 لیلا کوچکی

95-104 [purchase_link id=”5051″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بررسی جایگاه زن از دیدگاه عاطفی در آثار سنایی غزنوی

 جمیله صارمی یاراحمدی

105-117 [purchase_link id=”5053″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

تأثیرگذاری شعر جاهلی عرب بر شعر ایرانی در قرن 5 و 6

 رحیم سرخی، محمود آبدانان مهدی زاده

118-130 [purchase_link id=”6427″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بررسی شعر عاشورایی با تأکید بر بدیع در شعر صائب تبریزی، بابافغانی شیرازی و نظیری نیشابوری

 حسن سلطانی کوهبنانی، علی‌حسن سهراب ‌نژاد، سهیلا شاه‌کرمی

131-152 [purchase_link id=”6429″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

اسطوره آب و باران در ادیان ایران باستان و هند

زینب بنی­ اسد

153-172 [purchase_link id=”6431″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

تحلیل رمان حیاط خلوت با توجه به عناصر سازنده

 فروزنده عدالت کاشی، احمد فروزانفر

173-188 [purchase_link id=”6433″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

تحلیل نگرش منفی سنایی به زن و بررسی شخصیت های بد تاریخی

 جمیله صارمی یاراحمدی

189-202 [purchase_link id=”6435″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

مقایسۀ کاربرد امثال و حکم در شاهنامۀ فردوسی و مثنوی معنوی

 محتشم محمدی، عزیزه نیدی

203-213 [purchase_link id=”6437″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
16

تحلیل شخصیت و شخصیتپردازی در منظومه خسرونامه

 سارا گرامی، زرین‌تاج واردی

214-227 [purchase_link id=”6439″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
17

تحلیل محتوايی سخنان پادشاهان در شاهنامه

لیلا عارفی

228-239 [purchase_link id=”6441″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
18

تطبیق تصاویر شعری کمال الدین اسماعیل و جمال‌الدین عبدالرزاق

محمد معین صفاری

240-251 [purchase_link id=”6443″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
19

رمزگشایی نمادهای عرفانی هجران و فراق روحی انسان در مثنوی

طاهره جعفر قلیان، فاطمه کریمی

252-265 [purchase_link id=”6445″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
20

بررسی تطبیقی مهمترین غم نامه‌های درونی شعر حبسیات در ادب فارسی و عربی

رحیم سرخی

266-273 [purchase_link id=”6447″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
21

بررسی ابعاد مردم‌شناسی ادبی در اشعار شهریار

حبیب صفرزاده

274-288 [purchase_link id=”6449″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]