دوره 9، شماره 2، تابستان 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 سبک‌شناسی لایه‌ا‌ی قصیده‌ی« الدمعة الخرساء» ایلیا ابوماضی (لایه بلاغی و آوایی)
زهره ناعمی، اعظم نظری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-9
2 مقایسه شاخصه های تصویر رمانتیسم در شعر نیما و فروغ فرخزاد
سروش زلقی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 10-26
3 وقتی نولان در ایستگاه پایانی ابژه میل لکانی توقف می کند (بررسی میل از نگاه لکان در فیلم اینسپشن ساخته کریستوفر نولان)
فاطمه سادات حسینی، مجید اسلمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 27-49
4 A Review Study of The Relationship between EFL learners’ Working Memory and EFL Listening Comprehension:Metacognitive Intervention (MI)
Khatereh Abbasi
دانلود رایگان مقاله و مقالات 50-67
5 بررسی تطبیقی مضمون عشق در اشعار فاضل نظری و نازک‌الملائکه
حمید رضا زهره ای، مونا کاوه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 68-80
6 جایگاه فرزند در آثار زنان معاصر (پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی)
آرزو بابایی حقیق
دانلود رایگان مقاله و مقالات 81-94
7 مقایسه شاخصه های تصویر رمانتیسم در شعر نیما و فروغ فرخزاد
خداداد کریمی نسب
دانلود رایگان مقاله و مقالات 95-110