دوره 8، شماره 1، بهار 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 تحلیل جامعه‌شناختی سرمایه اجتماعی زنان در رمان سووشون بر اساس نظریه بوردیو
تقی رحمان زاده، آرزو لاریجانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-20
2 بررسی مفهوم وحدت اضداد در اندیشه‌ی عرفانی لائوزه با تکیه بر کتاب تائو‌ته‌چینگ
حسین خدابخشی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 21-33
3 بررسی مقایسه شهر نيكان نظامی با بوستان سعدی
مونا كاوه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 34-45
4 بررسی و بازتاب مقامات عرفانی در منطق‌الطیر
زینب رضایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 46-57
5 بررسی تطبیقی عقل و خرد در شعر پارسی و تازی (ناصرخسرو قبادیانی و ابوالعلا معری)
بشیر ذوالعلی، مجید حاجی زاده عسکری، روح الله هاشمی نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 58-77
6 بررسی و تحلیل شخصیت‌پردازی در رمان ماتیلدا و پی پی جوراب بلند
کوثر رودباری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 78-90
7 بررسی نظام مهارت‌های ارتباطی در اسلام و استنتاج راهبردهایی جهت آموزش برنامه مهارت‌های زندگی دانش آموزان در دوره ابتدایی
زهره زمانی، افضل السادات حسینی دهشیری، محمد بنیانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 91-103
8 مقايسه محورهای حماسی شاهنامه فردوسی با شعر شاعران دفاع مقدّس
محدثه حسن زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 104-110
9 راه‌کارهای والدین و مربیان برای کودکان دارای اختلال یادگیری
فاطمه چنانی، بتول حریزاوی، لیلا حیدری، فاطمه حریزاوی، فاطمه سیاحی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 111-122
10 توازن: رویکرد دستوری – بلاغی
لیلا نوروزپور، فرشته فرضی‏شوب، رقیه جوان ولویی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 123-143
11 نمادِ فرديت «منِ» منطق الطير فريد الدين عطار از ديدگاه روان شناسی يونگ
معصومه سعيدی اول نوقابی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 144-154