دوره 5، شماره 1، بهار 98

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

نوستالژی دلتنگی برای شهدا و جدا ماندن از قافله‌ی شهيدان در اشعار قیصر امین‌پور، نصرالله مردانی، علیرضا قزوه

اکبر شاملو، ناصر کاظم خانلو، زهرا حوریان

1-14 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای حجاب نفس در مثنوی مولوی و کشف‌المحجوب هجویری

سعیده اعیان فرد

15-31 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

بررسی ادبیات عامیانه مکتوب مردم استان ایلام

فاطمه قاسمی

32-45 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

نقد و مقایسه شعر زمستان از منظر زیبایی‌شناسی از سه شاعر مهدی اخوان ثالث، محمد الماغوط و ویلیام شکسپیر

لیلا آزرم

46-58 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

اهمیت شناخت نوع حرف “لام” و کارکرد معنایی آن در ترجمه قرآن کریم

اعظم رمرودی، حسین خاکپور، محمدتقی زندوکیلی

59-72 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

خلاصه‌ای از کتاب «از زبان داریوش»

 طیبه منصورعلوی

73-81 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

خودتنظیمی و خودگردانی در شاهنامۀ فردوسی

آمنه فولادی

82-93 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

جاده‌ی آزمون‌ها در قصه‌های عرفانی ایرانی بر اساس نظریه جوزف کمپبل

فاطمه نیک پناه

94-105 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

واکاوی مهارت‌های عمومی و اختصاصی در مربیگری فلسفه برای کودکان

فرزین جواهری

106-118 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بررسی دیدگاه‌های فکری عبدالوهاب بیاتی از منظر اشعار وی

اسماعیل اسلامی، فریبا پایند رئیسی

119-130 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بررسی ادله کلامی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره) و شاگردان

 ریحانه ورزنده

131-142 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]