دوره 3، شماره 4، زمستان 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

سیمای معصومین در اشعار عرفی شیرازی

 مختار ابراهیمی، پگاه تلاوری

1-12
2

نقدهای استاد مصباح یزدی بر براهین حرکت جوهری ملاصدرا

 ناصر اکبری، مریم سلامی

13-19
3

آشناییزدایی معنایی در ادب معاصر با محوریت احمدرضا احمدی و قیصر امین‌پور

 عباس صیادی دریاکناری، محسن ایزدیار

20-31
4

مفاهیم اخلاقی و پند و اندرز در قطعات ابن‌یمین

 رضا اشرف زاده، تکتم فرهمندی

32-43
5

تقابل شخصیت زن در «شاهنامه» فردوسی و «سام نامه» خواجوی کرمانی

 هادی عباس نژاد خراسانی، رضا فرصتی جویباری

44-57
6

تأثیرپذیری سیمین دانشور در نگارش داستان سو و شون از داستان سیاوش در شاهنامه

 محمد جواد عرفانی بیضایی، اشرف جوادی

58-69
7

تأملی بر یک حکایت طنزآمیز از گلستان سعدی

 ناصر فرنیا

70-77
8

دغدغه های اجتماعی شعر ابتهاج و بهبهانی

 سمانه پاسبان وطن، اکرم رحمانی

78-94
9

تحلیل شرور از نظر ملاصدرا و تاثیر آن بر باورهای ما

 سجاد زنگنه تبار

95-107
10

استعاره، آینۀ اندیشه و روان شاعر و جامعه (مطالعۀ موردیِ اشعار قیصر امینپور)

 محمد معین صفاری

108-118
11

مباحث تربیتی و اخلاقی در بوستان سعدی

 ثریا گوزلی

119-136
12

تبیین دو عنصر دین و اخلاق ازمنظر کانت و شهید مطهری

 رضا رحیمی، سجاد زنگنه تبار

137-155
13

مقایسه زهره و منوچهر ایرج میرزا با ونوس و آدونیس شکسپیر

 فهیمه سازمند

156-168
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0