دوره 9، شماره 1، بهار 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 ظهور شمس در مثنوی
اعظم پوينده پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-6
2 نقد کهن‌ الگویی داستان‌هایی از هفت‌ لشکر(سام نامه، داستان رستم و برزونامه)
زهرا باژدان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 7-20
3 بررسی و تحلیل شخصیت عرفانی «پیر» در مثنوی مولوی
آذر کمالی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 21-31
4 خاتمیت در اسلام و یهود
اسد شهبازی، ابراهیم ابراهیمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 32-38
5 بررسی اختلاف شروح دفتر چهارم مثنوی بر اساس شش شرح متقدم و متأخر
فاطمه اصانلو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 39-62
6 بررسی نماد در شعر نو
کبری شیخی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 63-69
7 بررسی ترس و اضطراب‌های بشری در دو داستان کوتاه«لاله» و «روز اول قبر» با عنایت به آراء پل تیلیش
فاطمه کریمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 70-84
8 بررسی فرآیندهای واجی و اصل توالی رسایی در گفتار کودکان 2-5 ساله شرق گیلان
سپیده شهرستانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 85-97
9 استفاده از روش‌های نوین تدریس برای آموزش زبان انگلیسی در زمان شیوع ویروس کرونا
طاهره حمزه ای
دانلود رایگان مقاله و مقالات 98-109
10 جایگاه “علم حضوری” شيخ اشراق در فلسفه و کلام
مرضیه نادری بلداجی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 110-115
11 بررسی واجی کودکان دوزبانه در مهد کودک
زینب سادات حسینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 116-136
12 خطاهای واجی کودکان دوزبانه در مهد کودک
زینب سادات حسینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 137-158
13 بررسی دین و اخلاق از دیدگاه امانوئل کانت و حکمت متعالیه
فاطمه صغری بهرامی بالاجاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 159-167
14 بررسی تاثیر آموزش ژانر محور بر روی نوشتار فراگیران زبان انگلیسی ایرانی
میلاد اسماعیلی، محسن اسماعیلی، مهدی اسماعیلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 168-175
15 شکل شناسی شخصیت در حکایات کرامات عرفانی
مهدی رضایی، عزیزه نیدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 176-193
16 واکاوی مفهوم و جایگاه شخصیت در آثار مهیار رشیدیان: مطالعه موردی نمایشنامه برگ‌های روی چفته‌بندی
پرستو میرزایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 194-203
17 بررسی وتحلیل فرش دستبافت و ماشینی ازدیدگاه جامعه مصرفی بودریار
اعظم دوکوهکی، مهدی ارجمند اینالو، مجید اسلمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 204-224