دوره 5، شماره 3، پاییز 98

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی آسوکه‌ی بزک جنگلی شاه بر مبنای نظریه‌ی کلود برمون
فرشته کیانی قلعه نو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-14
2 بازتاب تکرار آوایی در اشعار قیصر امین‌پور
مرتضی کریمی نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 15-30
3 معناشناسی واژه‌ی «مغفرت» در کلام الهی
سمیه محمّدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 31-41
4 بازتاب زن در ادبیات دفاع مقدس ایران با تأکید بر اشعار سپیده کاشانی
مرتضی کریمی نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 42-51
5 بررسی مختصّات سبک هندی در «دیوانِ بیرنگِ لاهوری»، شاعر گمنامِ شبهِ قارّه (بر اساس نسخهِ نویافتهِ دانشگاه ملّی پنجاب)
هادی دهقانیان نصرآبادی، آسیه ذبیح نیا عمران
دانلود رایگان مقاله و مقالات 52-70
6 بررسی عناصر سبک سیال ذهن در داستان خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر
فاطمه راحت لو شاهسوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 71-84