دوره 7، شماره 4، زمستان 00

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده شماره صفحه
1 نقد فضیلت‌های اخلاقی در رمان‌های فریبا وفی (رؤیای تبت، پرندهٔ من و ترلان)
رضا اویسی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-16
2 بررسی و بازتاب نماد در رمان بوف کور صادق هدایت
سکینه کیانی ده کیانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 17-30
3 بازتاب تطبیقی عنصر عاطفه در شعر فریدون مشیری و اخوان ثالث
فاطمه چنانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 31-43
4 بازتاب عشق و عقل در غزلیات سعدی شیرازی
سیمین عزّتی فر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 44-59