دوره 7، شماره 4، زمستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 نقد فضیلت‌های اخلاقی در رمان‌های فریبا وفی (رؤیای تبت، پرندهٔ من و ترلان)
رضا اویسی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-16
2 بررسی و بازتاب نماد در رمان بوف کور صادق هدایت
سکینه کیانی ده کیانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 17-30
3 بازتاب تطبیقی عنصر عاطفه در شعر فریدون مشیری و اخوان ثالث
فاطمه چنانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 31-43
4 بازتاب عشق و عقل در غزلیات سعدی شیرازی
سیمین عزّتی فر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 44-59
5 بازتاب ادبیات عامه با محوریت کنایات و ضرب المثل های عامه در رمان شرح زندگانی من
افسانه ازعلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 60-73
6 دیالکتیک مرگ و زندگی در شعر عبدالوهاب البیاتی
شهریار گیتی، مهتاب مجنون پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 74-87
7 بررسی نگرش مولوی به ویژگی های بهشت در کتاب مثنوی
فاطمه بیت سیاح
دانلود رایگان مقاله و مقالات 88-110
8 واکاوی تاریخی حجاب به‌عنوان یکی از شاخص‌های سبک زندگی اسلامی؛ مطالعه موردی
راضیه نظری، محمد شیرازی، فاطمه سادات سیدرضایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 111-125
9 تحلیل دیدگاه شمس تبریزی در مورد انبیا: حضرت ابراهیم، موسی، عیسی و محمّد (ص)
کبری وخشوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 126-140