دوره 3، شماره 1، بهار 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

مقایسه قصیدة تائیة دعبل خزاعی با قصیدة مدح امام رضا (ع) از صائب تبریزی

فرهاد براتی، عزیزه نیدی

1-18
2

جایگاه معنوی و روحانی زن در ادبیات عرفانی

مرضیه دشت بش، احمد امین

19-33
3

مقایسه و مطالعه­ی مرزهای زبانی روزبهان و بها ولد و جهان بینی این دو عارف

مرضیه دشت بش، زهره اسماعیلی

34-41
4

بازتاب قرآن و احادیث و روایات در اشعار علّامه حسن زاده­ی آملی

جواد عابدی

42-62
5

ارزش ­های اخلاقی در دیوان شهریار

ناصر کاظم خانلو، محمد جاوید مهر

63-82
6

سیمای انبیای الهی در خمسۀ نظامی

ناصر کاظم خانلو، اکبر شاملو­، فاطمه آقابابایی­

83-95
7

تحلیل و مقایسۀ فضای موسیقایی در دو قصیدۀ «در رثای بغداد» از سعدی و ابویعقوب خریمی

سودابه علی توکلی، رقیّه قلعه عسکری

96-109
8

متنبی، شعر و حکمت و ادب پارسی

سید محمد امیری، امیرحسین حافظی بختیاری

110-129
9

اجتماعیّات در فیروزشاه‎نامه

مختار ابراهیمی، پیمان معمارزاده

130-144
10

محدوده عصمت پیامبر اکرم (ص) در سوره اسراء از منظر آیات و روایات (معتبر) شیعه و اهل سنت

پوران محمدی پور

145-160
11

بررسی تطبیقی مضامین مشترک اشعار نزار قبانی و قیصرامین پور

مهدیه شهریاری نسب، بهرام دهقان

161-178
12

بررسي تطبيقي مضامين شعر پايداري در آثار محمود درويش و سپیده کاشانی

حمید رضا زهره ای، محسن بهاروند

179-189
13

بررسي و مقايسه علل و عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر متوسطه رشته ادبیات و علوم انسانی سال 97-96 شهرستان شهرکرد

محبوبه صفرپور

190-201
14

مقایسۀ تحلیلی اسارت‌نامه‌های دفاع مقدس برمبنای عناصر داستان (با تأکید بر سه اثر من زنده‌ام، سرباز کوچک امام و کیکاووس)

محمدرضا نصراصفهانی، هدی محمودیه

202-219
15

آسیب شناسی نمایشنامه های دفاع مقدس

سمیه کاظمی زردخشویی

220-232
16

تأمّلی بر جنبه‌های زیباشناختی و معنایی ساخت‌های مقارن نحوی در قصاید خاقانی

جعفر نیک سرشت

233-247
17

ارزیابی زن در شعر و نگاه جامعه‌شناختی شیرکو بی‌کس و سیدعلی صالحی

مریم رضایی‌راد، پرستو رضایی

248-258
18

زیبایی شناسی تشبیه، استعاره، کنایه، ایهام و… در ادبیات کودک با محوریت اشعار محمود کیانوش

عباس صیادی دریاکناری

259-276
19

فروغ و جریان روشنفکری

مختار ابراهیمی، عبدالله طاهری

277-289
20

ارزش و ضد ارزش های اخلاقی در آموزه های عرفانی مولانا

عبدالحسن مدنی نژاد

290-307
21

بررسی اهمیت مهارت های نویسندگی برای دانش آموزان

 قاسم قاسمی فرد، احمد قاسمی فرد، سارا ابراهیمی خارکشی، فاطمه بابائی

308-320