دوره 7، شماره 1، بهار 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 سلسله‌مراتب اراده‌ها در‌افعال ‌ارادی ‌و‌اراده‌ از ‌منظر ‌شوپنهاور ‌و ‌بازتاب‌ آن ‌در رفتار ‌انسانها
علیرضا ‌شعبانی‌
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-20
2 موازنة بين بردة البوصيري و بردة تميم البرغوثي
سجّاد کایدي
دانلود رایگان مقاله و مقالات 21-36
3 بررسی مستندات فضایل اخلاقی غیر مصرح در قرآن (رفق، کیاست، محاسبه نفس، تأنی و قناعت)
عبدالرسول هادیان شیرازی، محمدرضا جاودانه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 37-48
4 تحلیل سبکی غزلیّات عماالدّین نسیمی در سطح آوایی (موسیقیایی)
لعیا مولوی، خسرو قلی زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 49-65
5 مرثیه در شعر ابوتمام
صدیقه سپهوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 66-72