دوره 3، شماره 3، پاییز 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی جلوه های قرآنی در اشعار ایلیا ابوماضی و قیصر امین‌پور

 کبری بارانی، اسماعیل اسلامی

1-15
2

کاربرد قیدهای تنوین دار در متون منثور تاریخی تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، التوسل الی الترسل، تاریخ جهان گشا

 عزیزه نیدی

16-25
3

ساختارشکنی های دینی در غزلیات سنایی

المیرا تسلیمی، فاطمه سادات طاهری

26-44
4

حقیقت تصدیق از دیدگاه شیخ اشراق و ملاصدرا

 داوود مرادی، مجید قربانعلی دولابی

45-50
5

روایت شناسی هزار و یک شب اثر نجیب محفوظ

 فریده دژکامه، اسماعیل اسلامی

51-61
6

ادبیات و نگارگری ایرانی

 صدیقه سلمان

62-70
7

بررسی تاریخ های برخی از حوادث در تاریخ جهانگشای جوینی و مقایسه آن با تاریخ های دیگر

 مختار ابراهیمی، پگاه تلاوری

71-82
8

شکواییه و اعتراض در اشعار علیرضا قزوه

 فهیمه سازمند

83-91
9

تاثیر آثار و آموزه‌های مولانا جلال الدین محمد بر اندیشمندان و شاعران شبه قاره هند (اقبال لاهوری و تاگور)

زهرا احمدی

92-101
10

بیان پارادوکس در غزلیات عراقی (با رویکرد اثبات وحدت وجود ابن عربی)

احمدرضا کیخای فرزانه، نازیلا رحمانپور

102-115
11

بیان پارادوکس در غزلیات عراقی (با رویکرد اثبات وحدت وجود ابن عربی)

 احمدرضا کیخای فرزانه، نازیلا رحمانپور

116-127
12

بررسی نقش موسیقایی تکرار در پنجاه غزل اول از دیوان نورعلی شاه اصفهانی

 سیدحسین مصطفوی

128-141
13

مفهوم فلسفی بارکلیایی «ذهن خلاق» در هنر دنیای هری پاتر

 بهی حدائق، پروانه جاویدنجات

142-162
14

بررسی تطبیقی مفاهیم طنز در آثار عبید زاکانی و بدیع‌الزمان همدانی

محمد معین صفاری

163-176
15

عرفان اسلامی و مکتب ابن عربی

 فریده پور سیاحی، سید جاسم پژوهنده

177-190