دوره 2، شماره 4، زمستان 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

سیمای عرفان اسلامی از قرن هفتم تا دهم ه.ق

فریده پور سیاحی، فرج الله براتی 

1-12
2

جلوه­های تعهّد اخلاقي در شعر احمد صافي نجفي

زهره ناعمی، سیّد عدنان اشکوری، الهه ستّاری

13-26
3

بررسی مقایسه ای دیالکتیک در عرفان مولانا و فلسفه ی هگل

لیلا ساعد، محبوبه مباشری

27-40
4

بررسی میزان کارآمدی آموزش زبان عربی متوسطه اول شهر نکا ازدیدگاه دبیران ودانش آموزان شهر نکا (95-94)

عبدالله سلیمانی، حسین یوسفی آملی، حسن گودرزی لمراسکی

41-57
5

مقایسه ی طنز کلاسیک و معاصر

جمیل بهرام زئی

58-68
6

تلفیق موسیقی و بلاغت در اشعار محمّد حسین شهریار

مرتضی عبدالهی، قاسم گرجی چالسباری، حسین گرجی

69-78
7

تأثیرپذیری مرصاد العباد نجم الدین رازی از متون کهن در مبحث آفرینش انسان

سید محمد امیری، مریم ایزدی

79-97
8

تاثیر آموزه های عرفانی بر مدیریت بهره وری در سازمان های دولتی و خصوصی ایران

خلیل بهرامی قصرچمی

98-111
9

شخصیت زن در کتاب مهرگیاه امیرحسن چهلتن

اعظم پوینده پور

112-123
10

بررسی تطبیقی- مقایسه ایِ ارتباط مضامین حقیقت و زیباییِ فلسفی- عرفانی در آثار  پروین اعتصامی و  امیلی دیکنسون از گذرگاه منظر ملاصدرا

محمدرضا یاراحمدی

124-140
11

شورانگیزی ایزدبانوان عشق سیری؛ در بررسی تطبیقی منظومه های زهره و منوچهر و ونوس و آدونیس

محمدرضا یاراحمدی

141-157
12

مقایسه ساختار سیاسی و مذهبی اشعار ملک الشعرای بهار با اشعار نسیم شمال

سیاوش جعفری، مریم منتظمی

158-190
13

بازتاب دیدگاه‌های جامعه‏شناسانه درشعر محمّدرضا شفیعی‌کدکنی و حمید ‌مصّدق

ناصر فخری طباطبایی

191-203
14

محبت و عشق خمیر مایه و اساس نگرش عرفانی به شهادت در عرفان اسلامی

نورمحمد انصاری، جمشید جلالی شیجانی

204-217
15

بررسی سبک شناختی اشعار استاد کزازی

مریم نظر چوب مسجدی، اکرم قلعه سری، اشرف السادات ساداتی کردخیلی

218-239