دوره 8، شماره 2، تابستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی جلوه های کلامی در آثار مولوی
ماهرخ رسولی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-10
2 تطبیق اشعار حماسی قيصر امين‏ پور و سلمان هراتی در ادبیات دفاع مقدس
محدثه حسن زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 11-17