دوره 8، شماره 2، تابستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی جلوه های کلامی در آثار مولوی
ماهرخ رسولی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-10
2 تطبیق اشعار حماسی قيصر امين‏ پور و سلمان هراتی در ادبیات دفاع مقدس
محدثه حسن زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 11-17
3 رویکرد عملگرا نسبت به ترجمه فارسی به انگلیسی اثر فیه ما فیه از مولانا
زهرا مسروری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 18-31
4 بازتاب جلوه‌های پیر در عرفان
مرتضی کریمی‌نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 32-40
5 تطبیق اشعار حماسی قيصر امين‏پور و نصرالله مردانی در ادبیات دفاع مقدس
محدثه حسن زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 41-47
6 بررسی اعجاز تشریعی در سوره مبارکه آل عمران
صمد اسمی قیه باشی، زهره رمضانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 48-65
7 جلوۀ اضطراب در داستان کوتاه صورتک‌ها براساس آراء پل تیلیش
مرتضی کریمی‌نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 66-73