دوره 8، شماره 2، تابستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 مروری بر شهر هوشمند (مورد مطالعه: سنگاپور)
مسیح اله احمدی اصفهانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-13
2 بررسی تأثیر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهبود تصویر سازمانی سازمان مترو شهر تهران با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی حمایتی و دستگاه‌های اطلاعاتی
بابک درویش روحانی، سید پیام میرصادق زاده هاشمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 14-30
3 طراحی، شبیه سازی وساخت آنتن مایکرواستریپ موج میلیمتری باند k/ku جهت کاربرد ماهواره
فرزاد ثابتی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 31-55
4 دلایل شکل‌گیری دوره‌های تورم و رکود مسکن ردیابی رشد
نادر احمدبیگی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 56-66
5 کیتوزان، کاربرد ها و خصوصیات شیمیایی آن
مجید پورداراب، سینا شکری، حبیبه زارع
دانلود رایگان مقاله و مقالات 67-82
6 نامساوی‌هایی برای ماتریس‌های قطعه‌ای و گسترشی مثبت
جواد بازوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 83-107
7 حفاظت کاتدی و روش های محافظت از خوردگی فولاد خطوط لوله
علی اکبر ابراهیمی، فرزاد سلیمانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 108-115
8 آسفالتین، علل بروز و تشکیل آن در مخازن
سید مصطفی طباطبایی قمشه، محمد صفیرزاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 116-138
9 ارزیابی ریسک به روش HEART در واحد عملیات دریایی بندر صادراتی ماهشهر
امیر حسین دوامی، محمد صفیرزاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 139-156
10 تحلیل عددی اثر طرح منیفولد بر چرخش جریان هوای ورودی در موتور اشتعال جرقه‌ای
حافظ امیری ، جعفر غفوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 157-181
11 ارزیابی و سنجش کیفیت خدمات بانک‌های دولتی ایران بر رویگردانی ارباب‌رجوع یا حفظ آن با استفاده از داده‌کاوی
محمد علی افشار کاظمی، نسیمه عباسی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 182-200