دوره 8، شماره 2، تابستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 مروری بر شهر هوشمند (مورد مطالعه: سنگاپور)
مسیح اله احمدی اصفهانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-13
2 بررسی تأثیر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهبود تصویر سازمانی سازمان مترو شهر تهران با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی حمایتی و دستگاه‌های اطلاعاتی
بابک درویش روحانی، سید پیام میرصادق زاده هاشمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 14-30
3 طراحی، شبیه سازی وساخت آنتن مایکرواستریپ موج میلیمتری باند k/ku جهت کاربرد ماهواره
فرزاد ثابتی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 31-55
4 دلایل شکل‌گیری دوره‌های تورم و رکود مسکن ردیابی رشد
نادر احمدبیگی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 56-66