دوره 8، شماره 4، زمستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 ارائه روشی جهت ارزیابی قابلیت اطمینان با بهره‌گیری از شبکه‌های پتری رنگی در محیط گرید
زهرا مزارعی ، علی هارون آبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-12
2 حذف فلزات سنگين كبالت و منگنز از پساب صنعتی پتروشيمی شهيد تندگويان
احسان نیکزاد، لاله آقاجری، امیر نیکزاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 13-37
3 بررسی اثر افزودن آلومینیوم و مس به آلیاژ زیست سازگار Ti-Mo با استفاده از تحلیل و شبیه سازی نرم افزاری
امید اشکانی ، محمدرضا تعویقی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 38-51