دوره 9، شماره 3، پاییز 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 بررسی تکنولوژی های جدید در موتورهای الکترونیکی با هدف افزایش کارایی و کاهش مصرف انرژی
فرهاد نکوئی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-8
2 بررسی رقابت ناشی از تغییرات تراکم بوته وباكتری های محرك رشد در مراحل مختلف فنولوژیکی برای برخی از اجزای عملکرد ذرت در پارس آباد
وحید اشرفی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 9-17
3 مطالعه عملکرد روش شناخت چند دانشی با معماری و مزایای بهره‌گیری از آن در طراحی
پیمان کرمعلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 18-27
4 مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه فرایند MICP و بهسازی زیستی خاک
سپیده آقاعلی زاده، فرزین کلانتری، فائزه قناتی، مصطفی کاهانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 28-51