دوره 3، شماره 4، زمستان 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

ارزیابی شیارشدگی نانواکسیدآهن در مقابل نانو اکسیدآلومنیوم توسط دستگاه ویل تراک در عملکرد آسفالت ماستیک درشت دانه

 سجاد کفاش زاده، امیرحسین رفیعی فنود، مرتضی سبزواری زاده

1-13
2

طراحی پايدارساز سيستم قدرت به روش تطبيقی به منظور نامعينی ضريب دريفت و بهره کنترل

حسن فاتحی مرج، مجید عمادآبادی

14-30
3

مدیریت ریسکهای اجتماعی با ملاحظه توسعه پایداری اجتماعی

 غلامرضا حسینعلی بیکی

31-38
4

بررسی سامانه‌های هوشمند کنترل ترافیک جاده ای در بزرگراه­ها

محمد عابدینی، سجاد کفاش زاده، محمد مرادیان، محسن یاربی

39-49
5

بررسی تاثیر استفاده از نانو کربنات کلسیم بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی داغ

 احسان گرایی، فریدون مقدس ­نژاد

50-60
6

تشریح امنیت در فناوری های ارتباط از فاصله نزدیک و ارائه روش هایی به منظور بهبود امنیت در آن

 اميد موقّر

61-69
7

سیمولاسیون بدن توسط امواج رادیویی در وضعیت های مختلف به روش FDTD

 بهناز خنک خان، جلیل مظلوم

70-76
8

وضعیت مختلف بدن و شبیه سازی امواج رادیویی آن 

 بهناز خنک خان، جلیل مظلوم

77-82
9

بزودی

بزودی

0-0
10

بزودی

بزودی

0-0
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0