دوره 10، شماره 1، بهار 03

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 بررسی تکنیک‌های پردازش تصویر و تأثیر آن در علوم پزشکی
میثم گرجی، الهام حافظیه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-9
2 توزیع منابع در رایانش ابری با رویکرد فراتکاملی
امید حاجبی سرگروئی‎
دانلود رایگان مقاله و مقالات 10-34
3 ارزیابی عملکرد لرزه ای مخازن بتنی زمینی در حالت سه بعدی تحت تحریکات لرزه ای گسل دور و نزدیک و اندرکنش خاک- سازه- سیال
جواد صادقی، حسین رزاقی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 35-57
4 بررسی و اولویت‌بندی تا خیرات در پروژه ساخت‌وساز (مطالعه موردی: ساخت‌وساز نیروهای مسلح بندرعباس)
رامین منصوری، محسن زارعی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 58-85
5 کاربست فناوری در یادگیری فعال کودکان با نیازهای ویژه (نابینایان)
سعید عالی مقام، علی پودینه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 86-101
6 بکارگیری اصول وروشهای علم رایانه، مهندسی وتجزیه وتحلیلهای ریاضی برای طراحی، توسعه، آزمایش وارزیابی نرم افزار ها وسیستم های رایانه ای
شه بخش حوت
دانلود رایگان مقاله و مقالات 102-119
7 طراحی و پیاده سازی نرم افزاری مناسب یک الگوریتم رمز نگاری بلوکی بومی بر روی کارت هوشمند
عبدالوهاب کمالی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 120-132
8 تأثیر استفاده از مواد غیرآلیاژی در ساخت قطعات مکانیکی بر کاهش وزن و افزایش کارایی
هادی پارسا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 133-142