دوره 8، شماره 3، پاییز 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی مفهوم متاورس در شهر و برنامه‌ریزی شهری
عباس رضایی مقدم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-9
2 بهبود زمان اجرای روش قواعد انجمنی در داده‌کاوی به کمک الگوریتم جستجوی فاخته
پیام عبدالمحمدی، رهام فراهانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 10-20
3 کلان‌داده و فناوری هدوپ
سحر جعفری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 21-29
4 اخلاق در گستره مهندسی پزشکی؛ مبانی، راهبردها و برآیندها
آیشن زارعی شهرک
دانلود رایگان مقاله و مقالات 30-35
5 بهبود سیستم‌های توصیه گر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری در تخمین رتبه‌های کاربران
الهام کاظمی، الهام صادقی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 36-54
6 بررسی روش‌های بازیابی روغن از روغن کارکرده
فریبا جعفری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 55-67
7 پیمایش هوشمند وب با کمک تحلیل پیوندی سند و مدل مارکوف
الهام صادقی، الهام کاظمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 68-84
8 استفاده وب معنایی در سیستم‌های خودروسازی، و سیستم‌های نرم‌افزاری مرتبط با خودروسازی
نوید کیانوش مقدم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 85-94
9 افزایش تشعشع تراهرتز اسمیت پارسلی در موجبر با دیواره جانبی
انیس سلطانی، بیژن فرخی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 95-113