دوره 5، شماره 1، بهار 98

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

کارکردها و آسیب‌های اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در روابط اعضای خانواده و عرصه هویت فرزندان

سعید مرادی، پارسا فرهادنیا، محمدمهدی عبدالملکی

1-19 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

گذری تاریخی بر روش‌های تدریس نوین در مطالعات اجتماعی

میترا صحرایی، پیمان رحمتی

20-33 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

نقش سیستم مدیریت استعداد در عملکرد کارکنان (مورد مطالعه شرکت برق منطقه‌ای فارس)

حسن رهگذر، فاطمه یوسفی 

34-50 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بررسی دلایل افت تحصیلی درپایه دوره ی دوم دبیرستان شهرستان قروه

راشد شکوهی

51-61 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

فراموشی آگاهانه کارکنان در محیط کار و اثرات آن بر سازمان

نوید فاتحی راد، حمید کرمی، سعید گنجوی

62-73 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بررسی مولفه های توسعه در بخش کشاورزي (مطالعه موردی: استان فارس)

علیرضا قره خانی، فرحناز مشایخ، شهرام حافظ

74-82 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]