دوره 4، شماره 3، پاییز 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسی تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات در عملکرد کارکنان سازمان فنی و حرفه‌ای استان مازندران

آذر شاه بابایی

1-13 [purchase_link id=”6045″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

چالش‌های بازار صنعت برق در ایران و ارائه راهکار

علی­رضا خصوصی

14-30 [purchase_link id=”6047″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

شناسایی عوامل موثر بر برند سازی طلا و تاثیر آن بر اعتماد مصرف کننده

زینب شمس الدینی

31-44 [purchase_link id=”6690″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

فرهنگ استفاده دانشجویان پسردانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج از شبکه‌های مجازی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی آنها

لیلا شکرالهی، مژده اردلانی

45-56 [purchase_link id=”6692″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی

بهمن خسروی‌پور، مریم زنگنه 

57-73 [purchase_link id=”6694″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]