دوره 4، شماره 2، تابستان 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

شناسایی عوامل موثر بر جذب و نگهداری مشتریان

 حمید کرمی، سعید بیژنی، محمد علی بیاتی

1-11 [purchase_link id=”6051″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

 بزودی

بزودی

12-26 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

مشارکت اجتماعی شهروندان شهر بندرعباس و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

علیرضا صنعت خواه، حسین کهورنژاد حاجی عباسی

27-41 [purchase_link id=”6053″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

مروری بر مفاهیم آینده‌نگاری در برنامه‌ریزی شهری

حسن پارسی پور، مهسا عارفخانی، معصومه حاجی‌زاده

42-53 [purchase_link id=”6056″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بررسی احساس امنیت در مناطق حاشیه‌نشین و عوامل مؤثر بر آن، با تأکید بر مناطق حاشیه‌نشین شهر بندرعباس در سال 1396

علیرضا صنعت خواه، علی ترکی زاده

54-70 [purchase_link id=”6058″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بررسی موانع آموزشی و پژوهشی به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط معلمان پایه ششم مدارس شهرستان قائم‌شهر

ثریا گرجی دیزآبادی، کیومرث خطیر پاشا

71-79 [purchase_link id=”6060″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]