دوره 3، شماره 4، زمستان 96

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 مهندسی فروش، راهکاری نوین در بازاریابی اثربخش
حسین وظیفه دوست، فرید غروی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-10
2 شناسایی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان با استفاده از هوش استراتژیک مدیران (مطالعه موردی: بانک های خصوصی شهر زاهدان)
عباس کیخا، صفورا قزاقی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 11-19
3 بررسی مشکلات درس تفکر و پژوهش درپایه ی ششم ابتدایی شهرستان اردل و ارائه راههای ارتقاء آن
حمید ظفری دهکهنه، لیلا نوروز پور ممسنی، علی نوروز پور ممسنی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 20-31
4 بررسی تأثیر شبکه‌های مجازی بر تحول ارتباطات میان فرهنگی
هادی عبدالله تبار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 32-38
5 تاثیر فرمان آتش به اختیار رهبرانقلاب جمهوري اسلامی ایران درحوزه فکري و فرهنگي
سید عباس قرشی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 39-47
6 مدل پردازی تأثیر هوش هیجانی بر رضایت از رشته تحصیلی در دانشجویان
سکینه فردوسی مازندرانی، مسعود گرامی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 48-57
7 بررسی تأثیر روابط رژیم صهیونیستی و ترکیه بر الگوی امنیتی غرب آسیا
فریدالدَین حبیبیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 58-86
8 تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت زندگی زناشویی
نرگس نجف قلی زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 87-98