دوره 3، شماره 4، زمستان 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

مهندسی فروش، راهکاری نوین در بازاریابی اثربخش

 حسین وظیفه دوست، فرید غروی

1-10
2

شناسایی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان با استفاده از هوش استراتژیک مدیران (مطالعه موردی: بانک های خصوصی شهر زاهدان)

 عباس کیخا، صفورا قزاقی

11-19
3

بررسی مشکلات درس تفکر و پژوهش درپایه ی ششم ابتدایی شهرستان اردل و ارائه راههای ارتقاء آن

 حمید ظفری دهکهنه، لیلا نوروز پور ممسنی، علی نوروز پور ممسنی

20-31
4

بررسی تأثیر شبکه‌های مجازی بر تحول ارتباطات میان فرهنگی

هادی عبدالله تبار

32-38
5

تاثیر فرمان آتش به اختیار رهبرانقلاب جمهوری اسلامی ایران درحوزه فکری و فرهنگی

 سید عباس قرشی

39-47
6

مدل پردازي تأثیر هوش هيجاني بر رضايت از رشته تحصيلي در دانشجويان

 سکینه فردوسی مازندرانی، مسعود گرامی پور

48-57
7

بزودی

بزودی

0-0
8

بزودی

بزودی

0-0
9

بزودی

بزودی

0-0
10

بزودی

بزودی

0-0
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0