دوره 4، شماره 4، زمستان 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسی نیروگاه هیبریدی بادی-خورشیدی و موردکاوی هیبریدیزاسیون نیروگاه بادی 100 مگاواتی منجیل

محمد قربان نژاد، آتیه فلاح مراد

1-34 [purchase_link id=”7063″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی علل رشد و توسعه کسب‌وکار‌های کوچک و خانگی در استان آذربایجان غربی

بانو علی زاده

35-47 [purchase_link id=”7066″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

ایکسید و بررسی پیوستن ایران به آن

کامبیز فرقاندوست حقیقی، ابوالفضل لطفی آرباطان

48-62 [purchase_link id=”7068″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

ارائه مدل یکپارچه روابط عمومی در توسعه تجارت خارجی

غلام‌رضا آذرشب، محمد سلطانی فر 

63-70 [purchase_link id=”7070″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

نقش دموکراسی در خدمات عمومی نوین

محمد حیدری گوجانی، مهربان هادی پیکانی

71-83 [purchase_link id=”7072″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بررسی تأثیر مالیات در اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: کارمندان سازمان دارایی و امور مالیاتی شهر جهرم)

فهیمه صفری

84-92 [purchase_link id=”7074″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

توسعه بانک، رقابت و تعهد مالی

عزیز گرد، علی‌اصغر صالحی، سمیرا هادیان

93-100 [purchase_link id=”7076″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بررسی نظام حسابرسي بخش دولتی و عمومي و نقش حاکمیت در نظارت عمومی

محمد فلاحی، مرتضی محمدجعفری دهقی، عزیز گرد

101-113 [purchase_link id=”7078″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

ارزیابی فاکتورهای اقتصادی و مدیریتی در بهره‌وری پروژه‌های عمرانی

رضا شبرو

114-120 [purchase_link id=”7080″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

ارزیابی معیارهای پایداری سیستم نوین ساختمانی و انتخاب سیستم بهینه با استفاده از رویکرد شانون

بهرنگ بختیار

121-128 [purchase_link id=”7082″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت در تحقق برنامه‌های استراتژيك شرکت نفت (مطالعه موردی: شرکت نفت استان تهران)

شکوه السادات حسینی، عزیزاله ایروان جم

129-146 [purchase_link id=”7084″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان‌های تحقیق و توسعه

رمضان جهانیان، زهرا خوش نژاد

147-155 [purchase_link id=”7086″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]