دوره 2، شماره 4، زمستان 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی رابطه بین استراتژی رقابتی پورتر و عملکرد سازمانی

حسین محسنی قلعه قاضی، حسام الدین کمال زاده، مهدی باقری

1-10
2

آینده‌پژوهی روابط میان کشورهای ایران و عربستان

علی محمد حقیقی، علی اکبر کلیچ

11-26
3

تأثیر وضعیت هوش مالی کارکنان و تأثیر آن بر عملکرد مالی دستگاه‌ها (مطالعه موردی: سازمان امور اقتصاد و دارایی استان آذربایجان غربی)

مهران مولوي، افشین مصطفی زاده، رامین اسمعیل نژاد

27-33
4

تأثیر طبقات اجتماعی در انتخابات ریاست جمهوری

علی کریمی، سید صالح موسوی

34-44
5

نقش توسعه پایدار در فرهنگ و جامعه

لیلا حافظی پور

45-52
6

بررسی و معرفی مدل ستاره ای طراحی سازمان

اکبر حسن پور، علی فراهانی 

53-60
7

بررسی مبانی نظری ساختار درس پژوهی

نرگس ابوطالبی، فاطمه صغری مومنیان، خدیجه نوروزی

61-76
8

تأثیر آموزش به شیوه‌ی PBI درفراگیری فیزیک به‌جای روش سنتی

زهرا رفیعه

77-84
9

برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی

مریم حسن پور رودبارکی، زهرا لبادی

85-102
10

موانع ومشکلات خاص کلاس های چند پایه  و راهکارهای بهبود آن باستفاده از دانش مشاوره و روان شناسی

کیومرث نورایی  

103-115
11

تبیین رابطه بین سکوت سازمانی و افول سازمانی با نقش واسطه ای اشتیاق کاری (مطالعه موردی: کارکنان شرکت مخابرات شهرستان شیراز)

بیژن عابدینی، عشرت كرمي، حميد كرمي

116-128
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0