دوره 1، شماره 1، زمستان 94

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی موانع كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند بر اساس سند چشم انداز 1404

اشکان حسنی کریم آباد، مریم شمس الدینی، سوسن نورمحمدی

1-10
2

بهبود کیفیت سرویس‌های MBMS در شبکه‌های نسل سوم موبایل با استفاده از مدیریت منابع رادیویی

پروین فرجی ، پیمان بیات

11-21
3

ارزیابی میزان موفقیت آموزش الکترونیکی در مدارس هوشمند

پیام صادقی سیگارودی، سید ابوالقاسم میر روشندل

22-32
4

بررسی نقش اکوتوریسم به عنوان رویکردی نوین در توسعه صنعت گردشگری و بهره­گیری از آن در طراحی مجموعه های اقامتی- توریستی (نمونه موردی: منطقه 22 تهران)

زینب داودی، حسین ذبیحی

33-43
5

نگرشی نو بر آینده پژوهی در فرهنگ دینی

سهیلا میری

44-59
6

رویکردی آینده پژوهانه به وضعیت صنعت سیمان در بازار سرمایه بر اساس روش سناریونویسی

کیومرث احمدی، حامد علیپناه

60-72