دوره 9، شماره 3، پاییز 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 بررسی نقش مدیریت سرمایه اجتماعی در مشارکت شهروندان در اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: شهر فریدونکنار)
سید جلیل ربیع نتاج، سید کمال هاشمیان، مصطفی جعفرپور، مرتضی صباغی، محمدیاسر خانزاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-17
2 کارکردها و وظایف رسانه‌ها در مدیریت بحران (مطالعه موردی: اخبار متروپل)
حسین عزیزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 18-33