دوره 3، شماره 3، پاییز 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی یکپارچگی دولت و بهره­ وری سرمایه گذاری شرکت (مطالعه موردی: شرکت های جین درا، وانفو لیک، بن لینا، یو وانگ)

 عزیز گرد، رضا شکرابی­

1-16
2

بررسی و شناسایی شيوه هاي موثر ايجاد مديريت و انضباط كلاس

 محمد تقی محمودی، بهناز خادمی، ­فریبا لله گانی

17-28
3

بررسی رابطه جامعه پذیری سازمانی با پذیرش نظام پیشنهادات در کارکنان دانشگاه آزاد شهرکرد

 فردوس منتظرالظهور، معصومه نادری فارسانی، زهرا سلیمانی

29-39
4

مدیریت زمان در کلاسهای چند پایه (اقدام پژوهی)

 علی رحمانی

40-55
5

مدیریت تغییر در سازمان‌های آموزشی

 رمضان جهانیان، ابوالفضل صفیعی پور

56-66
6

بررسی نقش پارادایم منطق چیرگی خدمت در قیمت گذاری محصولات و خدمات

 حسین وظیفه دوست، تکتم وفانیا

67-80
7

بزودی

بزودی

0-0
8

بزودی

بزودی

0-0
9

بزودی

بزودی

0-0
10

بزودی

بزودی

0-0
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0