دوره ۲، شماره ۳، پاییز ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی ارتباط بین شاخص‌های سنجش مدیریت موجودی کالا و سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

حمید کریم زاده، مسعود طاهری نیا 

۱-۲۲
۲

اقتصاد سیاه و توزیع درآمد: رهیافت داده های پانل

پروانه سلاطین، جواد مجیدی آشتیانی، سمانه محمدی

۲۳-۳۵
۳

تاثیرات تخصص کمیته حسابرسی بر کیفیت پیش بینی سود مدیریت و خوش بینی مدیریت

فرزانه حیدرپور، رضا پورزاد

۳۶-۴۶
۴

بررسي چالش‌هاي موجود در استقرار بودجه‌ريزي نقدي عملياتي در ايران

اسفنديار محمدي، ايوب نورملكي 

۴۷-۵۹
۵

مدیریت دانش محور در کنترل بحران های مالی سازمان های بزرگ

محدثه ابراهیمی، یاسر تیموری اصل

۶۰-۷۶
۶

بررسی رابطه بین خوش بینی مدیریت با هموارسازی سود و سورپرایز شدن از سود

لیلا قنبری، مهدی کریمی تبریزی

۷۷-۹۱
۷

عوامل، ویژگی های رفتاری و تیپ شخصیتی مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

مرجان روغنی زاده 

۹۲-۱۰۳
۸

بررسی ارتباط کیفیت افشا، ساختار مالکیت و تاخیردر گزارشگری سود با هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آرش جهانگیری

۱۰۴-۱۱۳
۹

بررسی ارتباط بین نقدینگی بر سودآوری در بانک های خصوصی منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

داود شمسایی، رامین محمودیان زاده، مرتضی خلیل ارجمندی، مجاهد رخشان

۱۱۴-۱۲۲
۱۰

بررسي نقش مالکيت نهادي در رابطه بين دوره تصدي مدير عامل و مديريت سود شرکت‌هاي  پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سروه زارعي،  اميد محمودي خوشرو، پویا فاروقی

۱۲۳-۱۳۶
۱۱

بررسی تاثیر تغییر رویه حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی در شهرداری ارومیه

نعمت اله محمود پور

۱۳۷-۱۴۳
۱۲

تأثیر اقلام زیرخط ترازنامه بر ثبات مالی بانک‌ها در سیستم بانکداری بدون ربای ایران

محمد رجایی باغ سیائي، صمد یوسفی

۱۴۴-۱۵۷
۱۳

بزودی

بزودی

۱۵۸-۱۷۲
۱۴

بررسي تاثير مديريت سود بر سطوح سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسن دشتی، محمد رضا حیدری سیرمندی، محمد حسین رنجبر

۱۷۳-۱۸۵
۱۵

بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و هزینه حقوق صاحبان سهام (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

مریم فدائی، فاطمه صراف، حسن همتی

۱۸۶-۱۹۳