دوره ۴، شماره ۴، زمستان ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

بررسی نیروگاه هیبریدی بادی-خورشیدی و موردکاوی هیبریدیزاسیون نیروگاه بادی ۱۰۰ مگاواتی منجیل

محمد قربان نژاد، آتیه فلاح مراد

۱-۳۴
خرید
۲

بررسی علل رشد و توسعه کسب‌وکار‌های کوچک و خانگی در استان آذربایجان غربی

بانو علی زاده

۳۵-۴۷
خرید
۳

ایکسید و بررسی پیوستن ایران به آن

کامبیز فرقاندوست حقیقی، ابوالفضل لطفی آرباطان

۴۸-۶۲
خرید
۴

ارائه مدل یکپارچه روابط عمومی در توسعه تجارت خارجی

غلام‌رضا آذرشب، محمد سلطانی فر 

۶۳-۷۰
خرید
۵

نقش دموکراسی در خدمات عمومی نوین

محمد حیدری گوجانی، مهربان هادی پیکانی

۷۱-۸۳
خرید
۶

بررسی تأثیر مالیات در اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: کارمندان سازمان دارایی و امور مالیاتی شهر جهرم)

فهیمه صفری

۸۴-۹۲
خرید
۷

توسعه بانک، رقابت و تعهد مالی

عزیز گرد، علی‌اصغر صالحی، سمیرا هادیان

۹۳-۱۰۰
خرید
۸

بررسی نظام حسابرسي بخش دولتی و عمومي و نقش حاکمیت در نظارت عمومی

محمد فلاحی، مرتضی محمدجعفری دهقی، عزیز گرد

۱۰۱-۱۱۳
خرید
۹

ارزیابی فاکتورهای اقتصادی و مدیریتی در بهره‌وری پروژه‌های عمرانی

رضا شبرو

۱۱۴-۱۲۰
خرید
۱۰

ارزیابی معیارهای پایداری سیستم نوین ساختمانی و انتخاب سیستم بهینه با استفاده از رویکرد شانون

بهرنگ بختیار

۱۲۱-۱۲۸
خرید
۱۱

بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت در تحقق برنامه‌های استراتژيك شرکت نفت (مطالعه موردی: شرکت نفت استان تهران)

شکوه السادات حسینی، عزیزاله ایروان جم

۱۲۹-۱۴۶
خرید
۱۲

ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان‌های تحقیق و توسعه

رمضان جهانیان، زهرا خوش نژاد

۱۴۷-۱۵۵
خرید
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰