دوره ۳، شماره ۱، بهار ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

محاسبه ارزش افزوده تولید بالقوه در بخش کشاورزی

سپیده حسین پور

۱-۸
۲

ارزیابی کارایی مراکز ۱۹ گانه آموزش و پرورش شهر تهران جهت تخصیص بهینه امکانات با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

بهروز عزیزی

۹-۱۶
۳

مدیریت رشد و توسعه تعاملات آموزشی و اجتماعی با تکیه بر مهارت های ارتباطی حکیم سبزواری

محمد جواد سامی 

۱۷-۲۸
۴

یک مدل یکپارچه برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی برای کالاهای فسادپذیر با درنظر گرفتن تاثیر قیمت بر تقاضا

احسان واعظی، سید محمد حاجی مولانا 

۲۹-۴۲
۵

بررسی سطح رضایت مصرف کنندگان از محصولات LED (مقایسه برند شرکت فرانور گستر جنوب؛ بدیع نور، لیان نور و لوکس؛ و ستاره روشنایی پارس)

غلامحسین انصاری

۴۳-۵۸
۶

ارائه مدل جهت بهینه­سازی میزان تولید و مدیریت کیفیت آن در زنجیره تأمین

جواد تاجیک، آرمین جبارزاده

۵۹-۶۸
۷

عوامل موثر بر سیستم مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی با استفاده از چارچوب محیط رقابتی و زیست محیطی

 مهرداد توفیقی، رویا سلطانی آزندریانی، فرزاد موحدی سبحانی

۶۹-۸۲
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰