دوره ۲، شماره ۳، پاییز ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

وطن گرایی در شعر احمد شوقی و میرزاده عشقی

نسرین کلانترزاده، محمد جواد اسماعیل غانمی

۱-۱۳
۲

بررسی جامعه‌شناسی ارتباط عاشق و معشوق در غزلیات سعدی

محمد معین صفاری

۱۴-۲۲
۳

بررسی عناصر اربعه (آب، باد، خاک، آتش) در آثار محمّدرضا شفیعی کدکنی

محمد معین صفاری

۲۳-۳۷
۴

تاثیر نگاه عرفانی امام خمینی (ره) بر گفتار ایشان

مرتضی صرفی

۳۸-۴۶
۵

معرفی ادبیات اخلاقی

ناصر کاظم خانلو، مرضیه سهرابی 

۴۷-۶۰
۶

محیط احوال، زندگانی، آثار، اندیشه و جهان بینی ابن حسام و راجی کرمانی

اکبر دژبند سولوئیه

۶۱-۷۵
۷

قلب و قالب (بررسی معناپردازی در غزلیات شمس)

محمد شفيع صفّاري، محمّد باقر شهرامي

۷۶-۸۵
۸

جلوه های پایداری در دیوان معروف رصافی

سهیلا پرستگاری، ایلاف دادجو

۸۶-۱۰۲
۹

نقش تفسیر در تاریخنامه طبری

سید محمد امیری، نفیسه نصیری

۱۰۳-۱۱۰
۱۰

بررسی چگونگی آغاز جریان موسوم به زنانه نویسی نویسندگان زن ایران  از آغاز تا دهه هشتاد

لیلا کریم پور، سمیرا کریم پور،  لیلا جواهری

۱۱۱-۱۲۲
۱۱

هویت و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در گلستان و بوستان سعدی

یاسر هوشیار، غلامرضا ابوعلی

۱۲۳-۱۳۶
۱۲

چشم و چهره در شعر حافظ

علی اصغر بوند شهریاری، ایوب مرادی، معصومه رحمانی نژاد

۱۳۷-۱۴۶
۱۳

نگاهی به شیرین در کلام نظامی گنجوی (با رویکردی به شاهنامه فردوسی)

مظفر درویش پور 

۱۴۷-۱۵۷
۱۴

نقد و بررسي كتاب نفثه المصدور زيدري نسوي

اکبر یحیوی

۱۵۸-۱۶۶
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰