دوره ۳، شماره ۱/۱، بهار ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

تأثیر جو سازمانی بر عملکرد شغلی معلمان مدارس

طاهره محمدنظامی

۱-۲۰
۲

بررسی عوامل ساختاری موثر بر توسعه رفتار کارآفرینانه (مورد مطالعه: کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی)

یاسر طالعی قره قشلاقی

۲۱-۲۹
۳

بررسی عوامل موثر در افزایش بهره­وری کارایی و اثربخشی در کارکنان شرکت هواپیمایی هما

حسام قربانعلي

۳۰-۴۱
۴

بررسی رابطه تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان آموزش و پرورش شهرکرد

علی رئیسی نافچی، ندا میرزاخانی نافچی

۴۲-۵۱
۵

بررسی تاثیر و نقش ارتباطات کلامی در موفقیت بازاریابان شبکه‌ای

سوگل تاجیک

۵۲-۵۹
۶

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی براساس تئوری هرزبرگ در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

فاطمه طباطبایی

۶۰-۶۷
۷

ارائه الگوی مدیریت استراتژیک به منظور اتخاذ تصمیم جهت بالا بردن راندومان عملکرد، در اجرا و مدیریت پروژه های EPCC (مطالعه موردی: پروژه پتروشیمی فجر کرمان)

 مزدک قدیمی، مونا کشکی

۶۸-۸۵
۸

تاثیر رفتار شهروندی و توانمندسازی کارکنان بر افزایش کارایی کارکنان (مورد مطالعه: سازمان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور)

ريحانه مفتخري شريف زاده

۸۶-۹۷
۹

اثر ارتباطات سازمانی روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی و روی نقش واسطه ای رضایت از ارتباطات

شهروز احمدی، مهدی باقری 

۹۸-۱۰۶
۱۰

بکارگیری روش های هوشمند دربهبود مدیریت ارتباط با مشتری با رویکردی بر eCRM

شهروز احمدی، مهدی باقری

۱۰۷-۱۱۳
۱۱

بررسی رابطه سرمایه نمادین ایرانی-اسلامی با رضایت شغلی دانشجویان و رشد سازمانی (موردمطالعه، دانشجویان گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان)

احسان نامدار جویمی، همایون نوری، نور محمد یعقوبی، سید علیقلی روشن، حسین هدایت، علیرضا آقایی خوزانی

۱۱۴-۱۳۰
۱۲

بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان جدیدالورد و فارغ التحصیل رشته تکنولوژی طراحی دوخت دانشکده فاطمیه شهرستان بندرعباس

رضا عامری سیاهویی، آزاده آریانا، زهره ظریفی

۱۳۱-۱۴۰
۱۳

بررسی رابطه بین هوش سازمانی با چابکی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش کارکنان آموزش و پرورش

بیژن عابدینی، سیدعلیرضا میرجعفری، عاطفه رئیسی

۱۴۱-۱۵۶
۱۴

بررسی رابطه بین راهبردهای بهینه سازی منابع انسانی و بهره‌وری سازمانی (مطالعه موردی: بيمارستان تأمين اجتماعي دکتر شريعتي اصفهان)

بيژن عابديني، مجید باقرزاده خوراسگاني

۱۵۷-۱۶۷
۱۵

دین و رسانه

سیده منیره موسوی

۱۶۸-۱۷۶