دوره ۳، شماره ۲/۲، تابستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

تاثیر هوش هیجانی بر مهارت های شغلی مدیران فروشگاههای زنجیره ای (مورد مطالعه: مدیران فروشگاههای زنجیره ای رفاه تهران)

 علیرضا شمسائی، علیر ضا ربیع، علیرضا خزائی

۱-۱۴
۲

تاثیر شتاب­دهنده در ارتباط صنعت و دانشگاه

 الهام دادجو، ایرج مهدوی

۱۵-۳۲
۳

سیستم‌های پیشنهادگر رژیم غذایی شخصی سازی شده

نیلوفر پورکیا، ایرج مهدوی

۳۳-۴۲
۴

بررسی نقش فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین

 الهام توسلی

۴۳-۵۳
۵

تحلیل رقابت هوشمند و تأثیر آن بر نوآوری در سازمان و کسب مزیّت رقابتی

 وحید سلیمانی، کیومرث کیانی، علیرضا تمجید یامچلو

۵۴-۶۸
۶

تحلیل اثرات نوآوری سبز بر محیط و عملکرد شرکت‌ها (مطالعۀ موردی: شرکت صنعت غذایی کورش “برند اویلا”، زیر مجموعۀ گروه صنعتی گلرنگ)

 امیرحسین اشرف کاشانی، علیرضا تمجید یامچلو، کیومرث کیانی

۶۹-۸۵
۷

بررسی تاثیر گرایش‌ به کارآفرینی ‌بر عملکرد سازمانی

 سعید فرجام، محمود شیرانی

۸۶-۹۷
۸

بررسی تاثیر فرهنگ معنویت بر اثر بخشی مالی با توجه به نقش میانجیگری فرهنگ سازمانی و مشارکت اجتماعی کارکنان شرکت تولیدی محصولات لبنی پگاه فارس

محسن قاسمی، فرخنده روزبهی، مهرداد مرادی

۹۸-۱۱۸
۹

تأثیر هوش اجتماعی بر عملکرد مالی مدیران با نقش میانجی سبک رهبری (مورد مطالعه: مدیران مالی شهرداری تهران)

 حسن مشیدی

۱۱۹-۱۳۵
۱۰

تهیه ابزار سنجش شایستگی کارکنان و برآورد پایایی و روایی آن (مورد مطالعه: شرکت سازندگی انصار استان تهران)

 مهدیه حسین پور شهریاری، عبد الله فرخی

۱۳۶-۱۴۹
۱۱

بررسی تاثیر روند تغییر نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتار درک شده و تبلیغات در بازاریابی

 علیرضا جباری رودی

۱۵۰-۱۶۰
۱۲

بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران و رفتار ضد تولید کارکنان نیروگاه شهید بهشتی لوشان

 محمد قربان نژاد، مسعود ثابت

۱۶۱-۱۷۷
۱۳

تاثير هوش تجاری بر عملکرد مدیریتی هلدینگ­های تخصصی (مورد مطالعه: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین)

 مهدی رشیدی النگه

۱۷۸-۱۹۹
۱۴

بررسی و شناخت مشارکت دانشجو معلمان در فعالیت های فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان شهر زاهدان

 ناهید عابدی

۲۰۰-۲۱۲
۱۵

ارزیابی درک مدیران میانی ازمحیط داخلی برای کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت پالایشگاه گاز بیدبلند)

 اکرم روزدار، محسن مظفر

۲۱۳-۲۲۹