دوره 2، شماره 1، بهار 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

تحلیل فضایی– کالبدی وشناخت عناصر هویت بخشی در شهرهای اسلامی (محدوده مورد مطالعه شهر گله دار)

سامیه قوسی، وحید رستمی فرد

1-8
2

بررسی نمادهای مذهبی در نقاشی های سنتی ایران

مریم گاریچی مقدم، همایون سلیمی، نسرین عتیقه چی

9-20
3

بررسي کلمات پرکاربرد زمینه ای برای تدبّر و تفکر در آیات قرآن کریم

علیرضا قاسم زاده، رضا پاشا، مجید پژمان

21-28
4

بازشناسی وجوه ذهنی باغ در اشعار مولوی

الهه گودرزی، ناصر قنبری، محمدرضا بمانیان

29-42
5

بررسی تطبیقی کالبدی مسجد سپهسالار (مطهری) و مساجد عثمانی (مسجد سلطان احمد و مسجد ایاصوفیه)

ناصر قنبری، محمدرضا بمانیان، الهه گودرزی

43-58
6

نقش هنر در توسعه فعالیت های امور تربیتی

حکیمه مقیمی

59-70
7

معماری سنتی ایران و تاثیر شیشه های رنگی بر گرافیک محیطی این سبک

صدیقه سلمان

71-83
8

مبانی طراحی باغ های ذهنی مولوی در کوهستان با تکیه بر حرکت آب و مسیر پیاده

الهه گودرزی، ناصر قنبری، محمدرضا بمانیان

84-98
9

تکوین تاریخی سینما در ایران؛ تحلیلی تبارشناسانه از پیدایش و ترویج صنعت سینما به‌مثابه پدیده‌ای اجتماعی در ایران

بهزاد رحیمی

99-115
10

شرح قصيده ترسائيه خاقاني

مونا آرام فر

116-139
11

هنر موسیقی در ادب فارسی و بازتاب آن در غزلیات حافظ

زهرا منصوری هرسینی، مهدی محمدی 

140-150
12

مروری بر روش تدریس نوین بر یادگیری هنرجوهای رشته نقاشی

على افتخارى نسب

151-156
13

بررسی برنامه درسی قصد شده در درس هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی با رویکرد خداشناسی و خودشناسی (برنامه درسی ملی)

زهرا اکبرزاده، سیده عصمت رسولی، مریم دیو سالار، فاطمه داداشی مقدم

157-168
14

بررسی ساختار نحوی روایت در داستان دوازده رخ بر مبنای نظریۀ تودروف

 مریم رضایی‌راد، سادینا کریمی

169-177
15

بزودی

بزودی

0-0