دوره 6، شماره 4، زمستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 طراحی مدرسه بدون مرز با تأکید بر پیوند با طبیعت (منطقه موردی بابل)
زهرا داودی، زهرا علی نیا، مریم رزقی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-33
2 تأثیر قصد پذیرش گیمیفیکیشن بر آگاهی از برند و وفاداری در گردشگری با نقش میانجی تعامل مشتری
مونا سلیمی، امیررضا تاج زاده نمین
دانلود رایگان مقاله و مقالات 34-43
3 بررسی شناخت سیاست‌های اقتصادی به‌کار گرفته شده توسط شاهان هخامنشی از منظر باستان شناختی
زهرا یاراحمدیان، رضا مهرآفرین
دانلود رایگان مقاله و مقالات 44-58
4 اصول طراحی مجموعه تفریحی گردشگری با تاکید بر طبیعت
زهرا علی نیا، زهرا داودی، فریبا فتحی پور الهرد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 59-84
5 بررسی ویژگی‌های اقامتگاه‌های بوم گردی در اقلیم گرم و مرطوب (نمونه موردی: شهر بوشهر)
زینب ابراهیمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 85-92
6 بررسی تأثیر رونگاری آثار تیسین و رامبراند بر روی نقاشی‌های کمال‌الملک (دوره رنسانس)
دریا نوین
دانلود رایگان مقاله و مقالات 93-109