دوره 9، شماره 1، بهار 03

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 چگونگی طراحی معماری دبیرستان هوشمند (نمونه موردی: شهر تبریز و محله ایل گلی)
سهیل هاشمی، اردلان کریمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-16
2 بررسی شاخصه‌های توسعه فضاهای شهری در جهت افزایش تعاملات اجتماعی
آروین توکلی نیا، ترنم قربانی، حامد حاجی میرزاده، مهرناز فیض زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 17-30
3 تأثیر خود در نمایشنامه‌های سلطان مار، مرگ یزدگرد و شب هزارویکم بهرام بیضایی بر اساس نظریه دیگری باختین
آسعیدرضا خوش شانس، لیلا فیجانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 31-41
4 دیدگاه مخاطب گالری‌ هنری نسبت به مفهوم هنرمند براساس نظریه‌ی انواع سرمایه‌ی بوردیو (مطالعه‌ی موردی: گالری‌های شیراز، 1399)
فاطمه رادنیا، فتح الله زارع خلیلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 42-63
5 نقش نئولیبرالیسم در فروپاشی رؤیای آمریکایی با تکیه بر نمایشنامه انحراف جنسی در شیکاگو نوشته دیوید ممت
فاطمه متصدعی، سعید ذوالنوریان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 64-78