دوره 1، شماره 1، زمستان 94

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

شبکه عصبی Spiking روشی برای مدل سازی،طبقه بندی و فهم داده های فضا_زمان EEG

اعظم زارعی، همایون ابراهیمیان

1-10
2

بررسی تئوریکی امکان تونل زنی حفره در یک پلاسما­ی غیر همگن با استفاده از پالس­های لیزر فوق شدید

سیده نسرین حسینی مطلق، پریا هاشمی

11-28
3

حل عددی اثر گلوله متوقف شده به وسیله زره انفرادی روی قفسه سینه

محمد امین شفیعی، حمید میرزاخانی، مهرداد خاندایی

20-29
4

بررسی اثر بازدارنگی چای سبز بر روی خوردگی الومینیوم سری 1000در محیط های اسیدی

راضیه رضوی

40-49
5

مطالعه و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت­ها بر پایه پلی بوتیلن ترفتالات/ اپوکسی/ نانو رس

رحمان جهانبازی ، حسین ایزدی وصفی ،احسان کیانفر ، کبری اکبری، نسرین افراشته

50-62