دوره 7، شماره 4، زمستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی اثر مهاری عصاره‌ی آبی اتانولی و متانولی گیاه خارخاسک Tribulus terrestris بر رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس
عیسی غلامپور عزیزی، فاطمه احمدی، مصطفی کلانتری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-26
2 جداسازی و شناسایی مایکوپلاسماهای آلوده‌کننده ریه شترهای استان کرمان
بابک خیر خواه، حسن لطفعلی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 27-49
3 بررسی پراكنش و فراوانی پلانكتونی بمنظور امکان‌سنجی آبزی‌پروری و تأثیر عوامل‌ زیست‌محیطی ‌بر زندگی‌آبزيان‌‌ در‌ رودخانه‌ شفارود
جليل‌ سبك‌آرا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 50-68
4 نقش مسئولین فنی در جلوگیری از قصور پزشکی در بیمارستان‌های شهر خرم‌آباد
لیلا دوستی، محمدرضا فارسی نژاد، اعظم عارفی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 69-78
5 بررسی اثر حفاظتی عصاره رزماری بر رفع مسمومیت ناشی از سرب در تغییرات غلظت‌های هورمونی تیروئیدی موش
فاطمه پارسا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 79-87
6 بررسي تأثیر pH اسیدی روی بیان ژن phz A1-G1 و phz A2-G2 در سودوموناس آئروژینوزا
محمدرضا مهرابی، محسن میرزایی، مژده پیرهادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 88-111