دوره 7، شماره 4، زمستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی اثر مهاری عصاره‌ی آبی اتانولی و متانولی گیاه خارخاسک Tribulus terrestris بر رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس
عیسی غلامپور عزیزی، فاطمه احمدی، مصطفی کلانتری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-26