دوره 8، شماره 4، زمستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 اثر ضد میکروبی عصاره آبی و الکلی گیاه تلخه بر روی اشریشیا کولای (PTCC 1399) و مالاسزیا فور فور (ATCC 14521) و مقایسه آن با سیپروفلوکساسین و فلوکونازول
مهدی داداشی فیروزجایی، منورالسادات موسی زاده، عیسی غلامپور عزیزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-11
2 مروری بر اهمیت استفاده از بیوانرژی در راستای توسعه پایدار
ساناز پوراسدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 12-17
3 اهمیت بازیافت زباله و محیط زیست
اکرم قربانعلی پور، الهام آقازاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 18-24
4 بررسی بیماری‌های مزمن کلیوی بر اساس تکنیک‌های داده‌کاوی: یک مطالعه مروری
نوید کیانوش مقدم، مهسا اکبری عریانی، فرزانه فرزام
دانلود رایگان مقاله و مقالات 25-34
5 تصفیه پساب صنعتی پتروشیمی شهید تندگویان با استفاده از روشهای فتوکاتالیستی (TiO2) در راستای کاهش آلاینده های آلی (COD )
احسان نیکزاد، لاله آقاجری، امیر نیکزاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 35-57
6 اهمیت اثرات اقتصادی حاصل از تفکیک پسماند از مبدا (مطالعه موردی: شهر ارومیه)
مسعود سرحدی، آرزو نجائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 58-72