دوره 1، شماره 1، زمستان 94

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی فناوری بیومتریک و روش تشخیص چهره در فرآیندهایی مالی و امنیتی

محمد رضا محمدی احمدآباد

1-8
2

بررسی محتوای اطلاعاتی سود وجریان های نقدی ارائه شده در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مریم مهماندوست خواجه داد

9-25
3

تلفیق مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک در پایش زمان،­هزینه و ریسک پروژه

نسیم نامجو، دکتر مجید سبزه پرور

26-35