دوره 2، شماره 3، پاییز 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی ارتباط بین شاخص‌های سنجش مدیریت موجودی کالا و سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

حمید کریم زاده، مسعود طاهری نیا 

1-22
2

اقتصاد سیاه و توزیع درآمد: رهیافت داده های پانل

پروانه سلاطین، جواد مجیدی آشتیانی، سمانه محمدی

23-35
3

تاثیرات تخصص کمیته حسابرسی بر کیفیت پیش بینی سود مدیریت و خوش بینی مدیریت

فرزانه حیدرپور، رضا پورزاد

36-46
4

بررسي چالش‌هاي موجود در استقرار بودجه‌ريزي نقدي عملياتي در ايران

اسفنديار محمدي، ايوب نورملكي 

47-59
5

مدیریت دانش محور در کنترل بحران های مالی سازمان های بزرگ

محدثه ابراهیمی، یاسر تیموری اصل

60-76
6

بررسی رابطه بین خوش بینی مدیریت با هموارسازی سود و سورپرایز شدن از سود

لیلا قنبری، مهدی کریمی تبریزی

77-91
7

عوامل، ویژگی های رفتاری و تیپ شخصیتی مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

مرجان روغنی زاده 

92-103
8

بررسی ارتباط کیفیت افشا، ساختار مالکیت و تاخیردر گزارشگری سود با هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آرش جهانگیری

104-113
9

بررسی ارتباط بین نقدینگی بر سودآوری در بانک های خصوصی منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

داود شمسایی، رامین محمودیان زاده، مرتضی خلیل ارجمندی، مجاهد رخشان

114-122
10

بررسي نقش مالکيت نهادي در رابطه بين دوره تصدي مدير عامل و مديريت سود شرکت‌هاي  پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سروه زارعي،  اميد محمودي خوشرو، پویا فاروقی

123-136
11

بررسی تاثیر تغییر رویه حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی در شهرداری ارومیه

نعمت اله محمود پور

137-143
12

تأثیر اقلام زیرخط ترازنامه بر ثبات مالی بانک‌ها در سیستم بانکداری بدون ربای ایران

محمد رجایی باغ سیائي، صمد یوسفی

144-157
13

بزودی

بزودی

158-172
14

بررسي تاثير مديريت سود بر سطوح سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسن دشتی، محمد رضا حیدری سیرمندی، محمد حسین رنجبر

173-185
15

بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و هزینه حقوق صاحبان سهام (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

مریم فدائی، فاطمه صراف، حسن همتی

186-193