دوره 5، شماره 3، پاییز 98

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

پایداری منابع مالی شهرداری خمینی‌شهر با استفاده از نقش ممیزی  

آذر اسماعیلی

1-5 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی رابطه الگوهای تصمیم‌گیری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آذربایجان شرقی)  

 سید رسول امت محمدی، امین نیل فروش

6-15 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

تأثیر شایسته‌سالاری علوی بر کارآمدی سازمان­های دولتی ایران

مریم مسیحی

16-26 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بررسی تأثیر ریسک‌پذیری و عملکرد شرکت‌ها بر پیش‌بینی درماندگی مالی

قدرت اله امام وردی، سمانه نقی زاده هنجنی

27-40 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بررسی ارتباط بین حسابداری اقلام تعهدی، انتظارات ناهمگن سرمایه‌گذاران و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

جمال محمدی، مهدی امینی­فر، هادی امینی­فر

41-54 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر نقدشوندگی با تأکید بر بحران مالی

سعید محمودی، افسانه توانگر حمزه کلایی

55-67 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد مالی (موردمطالعه: شهرداری منطقه ده تبریز)

محمد همراهی

68-74 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بررسی تأثیر افق زمانی سهامداران نهادی بر تأمین مالی از طریق بدهی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مریم میرزاآقازاده، علیرضا مومنی

75-84 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

مطالعه تأثیر ریسک نقدینگی بر بازده سالانه سهام در بانک­ها و مؤسسه ­های مالی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد شاه ویسی، بهروز سهرابی

85-101 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

رابطه بين دوره سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران نهادی و کیفیت حاکمیت شرکتی

فاطمه کرامتی، حمیدرضا بزاز زاده، زهرا نوری توپکانلو 

102-115 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

حسابداری ذهنی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده در میان صاحبان کسب‌وکار (خود کارمندی)

کورش مسیحی پور، اله کرم صالحی 

116-129 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بررسی رابطه بین مدیریت ریسک شرکت، رقابت در بازار محصولات و افشای اطلاعات

الهام تاجیک باغخواص، رسول خرم

130-147 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]