دوره 6، شماره 2، تابستان 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

تأثیر تناسب فرد- سازمان بر بهره‌وری منابع انسانی با تمرکز بر میانجی‌گری متغیرهای منفی رفتارهای سازمانی در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

محمد شاکر اردکانی، شکوه السادات انتظارقائم

1-17 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی تأثیر الکترونیکی کردن خدمات شهرداری شیراز بر رضایتمندی شهروندان

مجتبی پریچهر

18-28 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

بررسی تأثیر کیفیت خدمات ارائه‌شده بانک اقتصاد نوین بر رفتارهای وفادارانه مشتریان

محمدحسن دهنوی، میثم الهیاری

29-37 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

نقش تعدیل گر چرخش حسابرس داخلی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و ارزیابی ریسک حسابرسی

مجید مرادی، مریم صفر پور، سینا آقا بیگی روزبهانی

38-52 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

تأثیر هموارسازی بر رابطه سود شرکت بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

یوسف محمدامینی

53-64 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

تأثیر گرايش احساسي سرمایه‌گذار بر ارتباط بین عدم اطمینان سیاست اقتصادی و نقدینگی  

کریم بیات، آسیه فرازنده نیا، یوکابد کرمدار ندامانی

65-75 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بررسی تأثیر کاهش فرار مالیاتی بر رشد شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

بهزاد اکبری

76-78 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بررسي رابطه بين مدیریت سود و هزینه ی بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کریم بیات، مهدی پناهی، مريم عبدي سرای

88-96 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

کیفیت سود، بازده سهام و نقش تعدیلی حجم معاملات در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران

رویا توانائی آهوئی، سید یوسف احدی سرکانی

97-107 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بررسی رابطه بين ارتباطات سیاسی و فرار مالیاتی در بازار بورس اوراق بهادر تهران

کریم بیات، آسیه فرازنده نیا، مهدی صادقی مرشت

108-118 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

مطالعه تاثیر اخلاق، تجربه و شایستگی بر کیفیت حسابرسی با توجه به نقش میانجی شک و تردید حسابرس

سیده نرجس ابطحی

119-136 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بررسي جزء نقدی سود برای پایداری سود و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سعیده سلیمی فرد

137-154 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]