دوره 7، شماره 4، زمستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی رابطه بین رفتار اخلاقی و استانداردهای حسابرسی بر فرار مالیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
زهرا گلچینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-13
2 بررسی تأثیر کرونا بر افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدهای شهرداری‌ها
محمود حیدری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 14-20
3 بررسي و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری صندوق‌های اعتباری و بانک با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (MCDM)
مجید مرادی، فاطمه جمشیدی صابر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 21-35
4 نقش اخلاق مالیاتی در تمکین مالیاتی شرکت‌های مودی
محبوبه کمالی دولت آبادی، فاطمه صراف
دانلود رایگان مقاله و مقالات 36-63
5 تأثیر قدرت مدیران اجرایی برتر بر کارایی قیمت سهام در شرکت‌های بورسی
فاطمه شایق، فرهاد محمدپور، نریمان طیبی، یاسر ایمانی، آسیه فرازنده نیا، نیوشا نبوی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 64-77
6 تأثیر استرس کاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
امیر حیدری، فروغ حیرانی، اکرم تفتیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 78-92
7 تأثیر خود فهمي حرفه‌ای بر عملکرد بانک‌ها بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن
الهه طیبی، فرهاد محمدپور، یاسر ایمانی، بهاره پیش رو، آسیه فرازنده نیا، هما امیری نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 93-100
8 تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر منظر مالی و مشتریان
فاطمه شایق، آناهیتا نصیری پور، بهاره پیش رو، الهه طیبی، آسیه فرازنده نیا، هما امیری نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 101-110
9 بررسی تأثیر مدیریت لجستیک سبز بر عملکرد مالی با توجه به نقش تعدیل گر عملکرد بازار (مطالعه موردي: كارخانجات كاشي استان يزد)
اميرحسين هادی نسب، منصور دهقانی اشکذری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 111-126
10 ارتباط بین افشاگری حسابرسی در مورد اقلامی با ماهیت دارایی‌-بدهی و ورشکستگی شرکت‌ها
آناهیتا نصیری پور، فرشته محمدپور، فاطمه شایق، نریمان طیبی، آسیه فرازنده نیا، الهام فلاح
دانلود رایگان مقاله و مقالات 127-135
11 تأثیر کیفیت سود بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
علیرضا قاضی زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 136-147
12 تأثیر ریسک مالیاتی شرکت بر تأثیرگذاری اجتناب مالیاتی بر واکنش قیمت سهام
فاطمه شایق، فرشته محمدپور، احسان رجبی، سودابه قریشی، آسیه فرازنده نیا، مریم کاظمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 148-155
13 بررسی تأثیر چرخه وجه نقد بر سوددهی شرکت ها
امین کیانی، فاطمه سلطانی، نگار حموله، عمران کیانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 156-162
14 اخلاق حرفه ای و کیفیت فرآیند حسابداری
محمدصادق قیصری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 163-175
15 تأثیر قدرت مدیرعامل و مدیر مالی شرکت بر مدیریت سود واقعی و تعهدی
مسلم خطیبانی نارنجکلی، بهزاد نیکنام لمر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 176-195
16 امکان‌سنجی به‌کارگیری ابزارهای پوشش ريسك نرخ ارز در عمليات بانكی
ابوالفضل دلقندی، فرانك خلفی قره نگنی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 196-217
17 بررسی تغییرات نرخ ارز بر درآمدهای مشمول مالیات شرکت‌های بورسی
ناصر ریاحی نسب، سمیه لطیفی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 218-236
18 رابطه بازده با سود و جریان‌های نقدی قبل و بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی
محمدعلی آقایی، رحمانقلی قلی زاده، الهام قندی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 237-255