دوره 7، شماره 4، زمستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی رابطه بین رفتار اخلاقی و استانداردهای حسابرسی بر فرار مالیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
زهرا گلچینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-13
2 بررسی تأثیر کرونا بر افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدهای شهرداری‌ها
محمود حیدری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 14-20