دوره 8، شماره 1، بهار 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی درماندگی مالی و محدودیت مالی بر اعتبار تجاری
اسفندیار ملکیان، حسین فخاری، میثم نوروزپور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-14
2 بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی و اقلیمی بر تولید انرژی برق‌آبی در ایران با استفاده از مدل فیلتر کالمن
مصطفی سلیمی فر، نرگس صالح نیا، مرجان حیرانی مقدم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 15-47
3 تأثیر شفافیت بازارهای مالی بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار رشت)
سید مظفر میربرگ کار، مژده رجبی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 48-71
4 بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تهور مالیاتی با تاکید بر نقش ارتباطات سیاسی
پطرو سپهری، مهدی کرگانرودی مقدم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 72-86
5 بررسی تأثیر رفتار گذشته و سواد مالی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در چارچوب تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
سید جلال ناظم منبری، غلامرضا عسکرزاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 87-98
6 بررسی ارتباط بین مراحل چرخه عمر شرکت، پایداری سود، تفاوت بین سود حسابداری و سود مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
فاطمه فلاح
دانلود رایگان مقاله و مقالات 99-117
7 بررسی تأثیر عوامل زمینه‌ای بر به‌کارگیری کسب و کار الکترونیک در شرکت‌های پخش
علی عذیری، سعید صادقیان قراقیه، راشد صفوی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 118-134
8 بررسی رابطه میان شفافیت سود با هزینه سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
غلامعلی محمدی کجیدی، مهدی بشکوه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 135-146
9 اولویت‌بندی روش‌های حمل‌ونقل عمومی به‌منظور اصلاح نظام تخصيص بودجه
سحر خورسند علی مددی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 147-160
10 بررسی تأثیر هوش هیجانی بر رضایتمندی و عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی سازگاری کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان
احسان محمدبیگی دهقی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 161-173
11 توازن احتیاطی و شفافیت در گزارشگری مالی
زهرا فراهانی، محمد رضا افشاری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 174-198
12 سنجش عوامل مؤثر بر ريسک نقدينگی در صنعت بانکداری ايران (مطالعه موردی بانک انصار)
سجاد قربان، مهدی فدائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 199-210
13 بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
محمد رضا افشاری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 211-219
14 اثر جریانات وجوه نقدی و مالیات معوق بر ارزش شرکت‌های بورس تهران
عارفه وهمی یان، رویا دارابی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 220-230
15 بررسی تأثیر سفارشات معوق بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
عاطفه حیاتی، امین نوشادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 231-241
16 بررسی تأثیرات اعتبار تجاری، بدهی‌های کوتاه‌مدت و رشد فروش
عارف خوشرومعینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 242-253
17 بررسی تاثیر ابعاد ساختار سازمانی بر کیفیت خدمات سازمانی در شهرداری تهران
ماهرخ قاسمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 254-261
18 بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش تعدیلی محدودیت مالی
مهناز ملا کریمی، زهره حاجیها
دانلود رایگان مقاله و مقالات 262-279
19 بررسی عوامل موثر بر ریسک اشتغال کارکنان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
احسان محمد قاسمی، امین نوشادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 280-294
20 بررسی رابطه سبک تفکر مدیران مالی و استراتژی شرکت
سعید لطف الله پور، نورالله کوهی، حسین پناهیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 295-306
21 بررسی تاثیر ابعاد مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمانی در شهرداری تهران
ماهرخ قاسمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 307-314
22 لزوم پذيرش و انطباق با استانداردهای گزارش گری مالي بین‌المللی از دیدگاه ذی‌نفعان
علی ضیایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 315-323
23 بررسی تاثیر آزادسازی اقتصادی بر نرخ رشد بورس اوراق بهادار تهران: طی دوره‌ی زمانی 1996 تا 2019
سیده یاسمن نورموسوی، علی رضاییان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 324-341
24 بررسی اثر مشترک ابعاد مختلف مالکیتی و معاملات با اشخاص وابسته بر شیوه‌های مدیریت سود
حسین علیخانی، زهره زیودار، حمید رضایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 342-359
25 تأثیر کیفیت حسابرسی بر ضریب واکنش سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
سعید منصوری رونیزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 360-375
26 بررسی تأثیر بیماری فراگیر كوويد ١٩ بر عملکرد شرکت‌های دارويی و شيمیايی
امیر حسن معظمی کندی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 376-390
27 اندازه‌گیری امنیت غذایی کشور با استفاده از شاخص AHFSI
مریم موسی زاده، حمید ابراهیم زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 391-400
28 بررسی ارتباط بین ریسک و اهرم مالی با عملکرد شرکت در دوران بحرانی و غیربحرانی مالی با توجه به نقش تعدیلگر ساختار حاکمیت شرکتی
رضا کریمی، اعظم غریبی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 401-424
29 رابطه به‌موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران
رحمت اله محمدی پور، نسرین قاسمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 425-439
30 کارآفرینی و مددکار اقتصادی
نادر احمد بیگی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 440-448
31 مطالعه مبانی و مفاهیم عملکرد مدیریت منابع انسانی مدرن باتاکید بر نگرش و دانش کارکنان و مدیران
مدیحه نظری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 449-463
32 تأثیر اظهارنظرحسابرس بر فعالیت شرکت‌ها و پیامدهای آن بر دوره تصدی حسابرس
محبوبه کمالی دولت آبادی، رویا دارابی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 464-483
33 مقایسه سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه و اطلاع ‌رسانی قیمت سهام قبل و بعد از استاندارد IFRS
روشنک رومی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 484-500
34 بررسی نقش تعدیلگر محدودیت مالی بر رابطه بین اظهارنظر حسابرس و تصمیمات تامین مالی شرکت
اعظم غریبی، رضا کریمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 501-519
35 شناسایی و ارزیابی عملکرد حسابرسان داخلی بر قوانین ضد پول‌شویی
حبیب کاوسی قهفرخی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 520-533
36 بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و رفتار شهروندی مشتریان خرید اینترنتی با توجه به نقش میانجی رضایت مشتری (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول)
سعید بهمنی نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 534-543
37 تاثیر ریسک سیستماتیک، جریان وجوه نقد عملیاتی و ضریب واکنش سود آنی (FERC) با نقش تعدیلگر سرمایه در گردش
الهام اسماعیلی کاشان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 544-557
38 تأثیر استقلال هیئت‌مدیره و سرمایه‌گذاران نهادی بر ارزش شرکت با توجه به فرصت رشد
مینا بزمی جهرمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 558-575