دوره 8، شماره 1، بهار 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی درماندگی مالی و محدودیت مالی بر اعتبار تجاری
اسفندیار ملکیان، حسین فخاری، میثم نوروزپور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-14
2 بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی و اقلیمی بر تولید انرژی برق‌آبی در ایران با استفاده از مدل فیلتر کالمن
مصطفی سلیمی فر، نرگس صالح نیا، مرجان حیرانی مقدم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 15-47
3 تأثیر شفافیت بازارهای مالی بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار رشت)
سید مظفر میربرگ کار، مژده رجبی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 48-71
4 بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تهور مالیاتی با تاکید بر نقش ارتباطات سیاسی
پطرو سپهری، مهدی کرگانرودی مقدم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 72-86
5 بررسی تأثیر رفتار گذشته و سواد مالی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در چارچوب تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
سید جلال ناظم منبری، غلامرضا عسکرزاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 87-98
6 بررسی ارتباط بین مراحل چرخه عمر شرکت، پایداری سود، تفاوت بین سود حسابداری و سود مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
فاطمه فلاح
دانلود رایگان مقاله و مقالات 99-117
7 بررسی تأثیر عوامل زمینه‌ای بر به‌کارگیری کسب و کار الکترونیک در شرکت‌های پخش
علی عذیری، سعید صادقیان قراقیه، راشد صفوی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 118-134
8 بررسی رابطه میان شفافیت سود با هزینه سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
غلامعلی محمدی کجیدی، مهدی بشکوه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 135-146
9 اولویت‌بندی روش‌های حمل‌ونقل عمومی به‌منظور اصلاح نظام تخصيص بودجه
سحر خورسند علی مددی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 147-160
10 بررسی تأثیر هوش هیجانی بر رضایتمندی و عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی سازگاری کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان
احسان محمدبیگی دهقی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 161-173
11 توازن احتیاطی و شفافیت در گزارشگری مالی
زهرا فراهانی، محمد رضا افشاری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 174-198
12 سنجش عوامل مؤثر بر ريسک نقدينگی در صنعت بانکداری ايران (مطالعه موردی بانک انصار)
سجاد قربان، مهدی فدائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 199-210
13 بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
محمد رضا افشاری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 211-219