دوره 9، شماره 1، بهار 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 بررسی رابطه بین مديريت سود افزایشی و کاهشی بر پایداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مهدی حقیقت، ولید عبوده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-17
2 تاثیر جنسیت حسابرس و دوره تصدی حسابرس بر اظهار نظر گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مرتضی ملازم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 18-35
3 بررسی تأثیر تعدیل کنندگی ریسک مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پرویز پیری، فاطمه سارانی ملاک، توحید کاظمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 36-53
4 ارزيابی سيستم های اطلاعاتی حسابداری و تاثير آن بر عملكرد مديران مالی شرکت های خدماتی
محمود شیرانی، خاطره اسلامیان دهکردی، حجت الله مهری بابادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 54-68
5 تحلیل پویایی آزادسازی تجاری بر اشتغال
حمیدرضا ارباب، تیمور محمدی، فاطمه سادات برغمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 69-85
6 تأثیر سرمایه فکری در گزارشگری یکپارچه بر عملکرد شرکت
آرمان مردان زاده، صابر جلیلی، حمید اژدری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 86-99
7 بررسی تأثیر استراتژی کسب‌وکار و اقدامات حسابرسی بر تأخیر در گزارش حسابرس
جواد قلعه نوی، حمید اولاد غفاری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 100-118
8 تبیین جایگاه سهام مدیریتی و تاثیر آن بر مدیریت سود
مهرداد گلیجانی، محمد اسمعیل صیاد معروف
دانلود رایگان مقاله و مقالات 119-136
9 بررسی تاثیر فرهنگ سلسله مراتبی بر رابطه شیوه های مدیریت منابع انسانی کارآمد با تعهد عاطفی و آمادگی برای تغییر
مهدی مومنی، محسن محمدیان ساروی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 137-148
10 بررسی تأثیر مخارج تحقیق وتوسعه، نرخ مالیات مؤثر و خصوصیات هیئت مدیره شرکت بر عملکرد شرکت‌ها
سیما هادیان، محسن هاشمی گهر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 149-163
11 بررسی رابطه بین ساختار حاکمیت ریسک و اثربخشی مدیریت ریسک در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
محمد اشرف سمنانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 164-176
12 بررسی موانع استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در بیمارستان‌های ملکی سازمان تأمین اجتماعی استان تهران
کیهان نیکدل ناوی، ابراهیم عباسی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 177-194
13 بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی و اشتباهات با اهمیت در گزارش‌های مالی در بورس اوراق بهادار
رضا داغانی، محمد سیرانی، وحید کریمخانی زندی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 195-209
14 بررسی مدل توسعه‌یافته تجارت اجتماعی در بنگاه‌های تجاری نوپا بر پایه عوامل فنی، اجتماعی و فنی-اجتماعی (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی)
ثریا رستمی چوشلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 210-232
15 بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی، کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی
فاطمه مثنی، ابوالفضل امان‌اله‌نژاد كلخوران
دانلود رایگان مقاله و مقالات 233-256
16 بررسی نقش مالکیت مدیریتی بر رابطه بین افشای داوطلبانه اطلاعات و ریسک‌پذیری شرکت
رضا ابراهیمی، فاطمه صمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 257-274
17 بررسی نقش اطلاعات حسابداری در پرداخت سود سهام
عارف خوشرو معینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 275-282
18 بررسی اثرپذیری تجربه حسابرسان بر نوع رویه‌های مؤثر حسابداری (شرکت غیردولتی تهران)
فهیمه عزیزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 283-290
19 واکاوی عوامل ارتباط معناداری عملکرد مالی و مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های دارویی بورس اوراق بهادار تهران
معصومه سلطانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 291-302