دوره 9، شماره 2، تابستان 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 بررسی تأثیر سواد مالی بر انتخاب‌های سرمایه‌گذاری مشارکت‌کنندگان در بازار سرمایه
حامد آراد، رسول ناصرحجتی رودسری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-16
2 تاثیر توسعه مالی بر رابطه بین فساد مالی و رشد شرکت‌ها
حمید رضا وکیلی فرد، قدرت اله طالب نیا، حامد منصوری کاسوایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 17-30
3 بررسی نقش سرمایه فکری بر عملکرد پایدار و مدیریت بحران در طول کووید 19
فرشید ندائی تولون، محسن هاشمی گهر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 31-45
4 بررسی تأثیر تعدیل‌کنندگی رقابت بازار بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
ملک محمد غلامی، آسیه حیدری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 46-62
5 ارزیابی تاثیرقدرت بازاری برکانال ریسک سیاست پولی درنظام بانکی ایران
فریبا رشنو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 63-88
6 بررسی رابطه بین خوش بینی مدیران، حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری و هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
لاله بناروئی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 89-105
7 تأثير پاداش اعضاي هیئت‌مدیره و درماندگي مالي بر مديريت سود (مورد مطالعه: بیمارستان مسیح دانشوری)
سمیرا بهشتی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 106-117
8 بررسی چالش‌های حسابداری با مهارت کم در سازمان های عمومی
فهیمه عزیزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 118-127
9 پیش بینی ورشکستگی بر اساس لحن عاطفی و ریسک‌ پذیری شرکت
سارا گودرزی، محسن هاشمی گهر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 128-143
10 بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر فرصت رشد، عملکرد مالی و هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های دارویی بورس اوراق بهادار
معصومه سلطانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 144-154